Javni poziv za angažman agencije za realizaciju marketing kampanje na temu filantropije

Udruženje Mreža za izgradnju mira raspisuje Javni poziv za angažman marekting agencije, registrovane u Bosni i Hercegovini, u svrhu pružanje marketinških usluga na projektima koji se implementiraju na temu „Kampanja za filantropske aktivnosti“

Udruženje Mreža za izgradnju mira, radi ukazane potrebe objavljuje

JAVNI POZIV

za angažman marketing agencije za pružanje marketinških usluga, za potrebe projekta na temu „Kampanja za filantropske aktivnosti“

U skladu sa planom i programom realizacije projekta koji implementira, Udruženje Mreža za izgradnju mira iskazuje potrebu za prikupljanjem ponuda za angažovanjem marketing agencije, koja će biti zadužena za sprovođenje sljedećih aktivnosti:

 1. Izrada promotivnih materijala – za cca 1 000 učesnika i 100 posebnih promo paketa koji će biti eko prihvatljivi, a koji će dalje biti korišteni u promotivnim kampanjama projekta;
 2. Grafičkih rješenja – Izgradnje vizuelnog i idejnog rješenja kampanje, dizajn štampe za promo materijal, te promotivnih banera za Google ads i društvene mreže;
 3. Kreiranje komunikacijske startegije –  Razvijanje strategije komunikacije za 10 različitih nosilaca projekta, koji dolaze iz 10 različitih lokalnih zajednica, a koja će uključivati online i offline kanale, s ciljem što efikasnijeg prenošenja poruke našeg projekta;
 4. Izrade promotivnog videa za projekat – koji treba da obuhvati predstavljanje samog projekta, kao i njegovih 10 nosilaca iz različitih lokalnih zajednica.

Traženi uslovi:

Pravo na prijavu imaju pravna lica;

 • Registracija agencije treba da bude na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • Agencija treba da razumije temu filantropije;
 • Sposobnost da se dogovorene aktivnosti završe u dogovorenom roku;
 • Posvećenost i kreativnost u pristupu projektima.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijedlog koncepta za realizaciju kampanje;
 • Broj angažovanog osoblja po elementima ponude,
 • Finansijska ponuda sa cijenama za svaku aktivnost pojedinačno i zbirno;
 • Portfolio sa dosadašnjim rezultatima.

Rok za prijavu: Rok za dostavljanje prijava je 15.08.2024. do 12.00h.  Prijave se šalju na email adresu info@mreza-mira.net

O Mreži za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Mreža je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja preko 260 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH). Mreža pokreće, jača i povezuje mirovne inicijative i aktivnosti u BiH i regionu. Naša vizija je stabilno društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju i vjeruju jedni drugima gradeći zajedno trajan mir u BiH i regionu.

NAPOMENA: Kriteriji za odabir najboljeg ponuđača bazirat će se na iskustvu, referencama, cijeni, te dostupnosti.

Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Izvor: mreza-mira.net