Javni poziv seoskim domaćinstvima katunskih naselja za dodjelu solarnih sistema radi pružanja turističkih usluga

Cilj javnog poziva je odabrati 30 seoskih domaćinstava u katunskim naseljima u BiH na lokalitetima Prokoško jezero, Vrtača, Golica, Gvožđanske staje i Otigošćanske staje, kojima će biti dodijeljeni solarni sistemi čime bi se unaprijedili uslovi za život, poljoprivrednu proizvodnju i pružanje turističkih usluga u katunima.

Više na: https://serda.ba/bs/novosti/javni-poziv-seoskim-domacinstvima-katunskih-naselja-za-dodjelu-solarnih-sistema-radi-pruzanja-turistickih-usluga/3625