JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

Na osnovu člana 6. i 12. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i poslovnih zgrada u vlasništvu općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/22) na prijedlog Komisije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

R/bAdresa poslovnog prostoraPoslovna zonaPovršinaPočetna cijena zakupnineNamjenaVremenski period dodjele u zakupOštećenost poslovnog prostora
1.Rustempašina broj 25Extra zona110m220,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
2.Velika aleja broj 9Izona26m28,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Pismene prijave na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti, sa čitko naznačenim nazivom pravnog lica ili imenom i prezimenom fizičkog lica, adresom i telefonom podnosioca ponude. Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde Službe za finansije Općine Ilidža o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini, original ili ovjerenu kopiju potvrde nadležnog organa  Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama. Ponuđena zakupnina se ne smije ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili na pola novčane jedinice zvanične valute Bosne i Hercegovine.

Kriterij za ocjenu najpovoljnije ponude jeste najveća ponuđena jedinična cijena po 1 m2, koja ne može biti manja od početne zakupnine. U slučaju više identičnih ponuda Komisija će postupiti u skladu sa čl. 15 Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i poslovnih zgrada u vlasništvu Općine Ilidža.

Ponude se predaju putem pošte ili na protokol Općine Ilidža, ulica Butmirska cesta broj 12, sa naznakom “Javni oglas za poslovne prostorije”.  Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zakupnina se plaća unaprijed za tekući mjesec do petog u tekućem mjesecu, a sve u skladu sa članom 39.  Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i poslovnih zgrada u vlasništvu općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/22).

Komisija je dužna utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na oglas i prijedlog rješenja o dodjeli u zakup poslovne prostorije dostaviti Općinskom načelniku. Ukoliko ponuda zakupca koji koristi poslovnu prostoriju nije najpovoljnija, Komisija je dužna istom ponuditi zakup pod uslovima najpovoljnije ponude.

Rezultati javnog oglasa biće objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ilidža i biće dostavljeni svim učesnicima javnog oglasa.

Kontakt telefon 033/ 775-704                       

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                     Nermin Muzur, magistar uprave  s.r.

Izvor: opcinailidza.ba

Related Posts

Poziv za učešće na prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog / Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO AA)

Poziv za učešće na prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO AA) Mreža za izgradnju mira poziva zainteresovane lokalne resursne organizacije (LRO) sa područja Bihaća da učestvuju na prezentaciji i saznaju više o mogućnostima finansiranja koje su dostupne putem USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/AA). Prezentacija će se održati 16. decembra 2022. godine […]

Svi na skijanje – besplatno skijanje za svako dijete iz SOS Dječijeg sela!

Ovom kampanjom kao zajedničkom inicijativom NLB Banke, KJP ”ZOI'84” OCS i Mastercard-a, a u saradnji sa SOS Dječjim selima u BiH planiramo omogućiti besplatno skijanje za svako dijete iz SOS Dječijeg sela I ove zimske sezone NLB Banka Sarajevo je u suradnji sa Olimpijskim centrom Bjelašnica pripremila pogodnosti za sve skijaše korisnike NLB Mastercard® kartica, ali i posebne pogodnosti[…]