Javna rasprava odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu u sklopu – ReLOaD2

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Novo Sarajevo da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Kemala Kapetanovića br. 17, Grbavica) u ponedjeljak, 6. marta 2023. godine sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

– Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Novo Sarajevo u ReLOaD2 projektu za 2023. godinu

– Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:

1. OBRAZOVANJE

1.1. Unapređenje znanja i kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti informatike i računarstva, elektronike, robotike, programiranja i drugih srodnih disciplina (kroz organizaciju različitih edukacija, radionica i drugih sličnih aktivnosti);

1.2. Edukacije o poduzetništvu i aktivnosti koje imaju za cilj promociju i afirmaciju poduzetništva;

1.3. Jačanje različitih vještina i kompetencija mladih, kroz različite obuke i edukacije, a kako bi postali što konkurentniji na tržištu rada;

1.4. Edukacije i promocija zdravih stilova života i reproduktivnog zdravlja;

1.5. Edukacije u cilju zaštite mentalnog zdravlja i prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja;

2. KULTURA

2.1. Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva na teritoriji Općine Novo Sarajevo1;

2.2. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

3. SPORT

3.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unapređenje sporta;

3.2. Projekti koji se odnose na rekreativne programe i edukativne sadržaje namijenjene socijalno isključenim kategorijama stanovništva;

4. POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

4.1. Aktivnosti usmjerene na poboljšanje svakodnevnice osoba treće životne dobi, kroz organizaciju edukativnih događaja, radionica, druženja i sličnih aktivnosti;

4.2. Aktivnosti kojima se osigurava veće sudjelovanje osoba treće životne dobi u životu zajednice;

5. PODRŠKA ZA DJECU I ODRASLE OSOBE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

5.1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

5.2. Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija, metoda i načina rada;

5.3. Projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz prilagođene neformalne edukacije;

6. ZAŠTITA OKOLIŠA

6.1. Edukacije, obuke, volonterske akcije i druge aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša i mjere koje se mogu poduzeti u cilju poboljšanja stanja okoliša i kvalitete življenja u urbanom okruženju.

Poziv na javnu rasprave sa organizacijama civilnog društva

Izvor: novosarajevo.ba