Javna rasprava o Centru za upravljanjem otpadom u Brčkom

Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH održana je danas u Brčkom, gdje su se građani mogli upoznati sa tehnologijom planiranog Centra i iznijeti svoje stavove i komentare o uticaju ovog projekta na životnu sredinu i lokalno stanovništvo.

Vlada Brčko distrikta BiH je u cilju poboljšanja sistema upravljanja otpadom, kao i iskorištenja korisnih komponenti otpada, donijela odluku o izgradnji Centra za upravljenje otpadom.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Majazudin Vehabović istakao je  na javnoj raspravi da se ne radi o novom smetlištu nego o najsavremenijem Centru za upravljanjem otpadom planiranom na lokaciji Kladje.

“To je projekat na 65 hiljada metara kvadratnih, sav pod krovom bez neugodnih mirisa. Od 100 tona koje se dovezu u toku dana 80 tona idu u daljnju preradu, a 20 tona se vozi na dalju deponiju”, pojašnjava Vehabović.

Cilj izgradnje tog centra je da se automatizirano smanji buduće količine otpada koji se prikuplja na području Distrikta, da se iz njega uzmu materijali koji imaju neku vrijednost i koji se mogu na drugi način iskoristiti, a one količine koje se baš nikako ne mogu iskoristiti odvezu na regionalnu deponiju.

Izvor: akta.ba