Jačanje digitalnih i poslovnih vještina  preduzetnica u Dunavskom regionu

Načelnik Odjela za EU i projekte Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Amir Hujić učestvovao je na kick-off događaju „Jačanje digitalnog i industrijskog kapaciteta za održivu tranziciju žena preduzetnica u Dunavskom regionu po principima cirkularne ekonomije“, koji je održan 19. i 20. marta ove godine u bugarskoj Varni.

Događaj je organizovala Regionalna razvojna agencija za preduzetništvo i inovacije – Varna (RAPIV) u okviru projekta WE.Circular, koji se finansira iz regionalnog programa Evropske komisije za Dunavski region (Danube region-Danube Region Strategy).

Učesnicima događaja su predstavljene, između ostalog, dobre prakse iz Rumunije i Bugarske i projektne metodologije i smjernice koje su veoma važne za razumijevanje i sprovođenje projektnih aktivnosti. 

Glavni cilj projekta WE.Circular je povećati digitalne i poslovne vještine žena preduzetnica (WE) podržavajući WE iz Dunavskog regiona za 4.0 industrijsku tranziciju uz ispunjavanje aspekata cirkularne ekonomije. To će se postići kroz bolje integrisane politike i inovativna praktična rješenja.

WE.Circular dolazi kao odgovor na specifične potrebe WE u Dunavskom region da kroz projektne transnacionalne aktivnosti se fokusira na identifikaciju potreba i izazova sa kojima se žene preduzetnice  suočavaju na njihovom putu ka digitalnoj tranziciji.

Projekat je okupio 15 partnera i 11 pridružnih partnera iz 12 zemalja regiona (Bugarska, Austrija, Hrvatska, Češka, Njemačka, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Moldavija, Bosna I Hercegovina i Srbija). Iz Bosne i Hercegovine u ovom projektu, pored VTK/STK BiH, status projektnog partnera ima i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Izvor: komorabih.ba