J A V N I P O Z I V – VLADA KS

J A V N I P O Z I V ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA I AKTIVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH LICA USMJERENIH KA POBOLJŠANJU KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA SA PODRUČJA SREBRENICE, BRATUNCA, MILIĆA, VLASENICE, ZVORNIKA, VIŠEGRAD

Prilog

Javni poziv Kabinet premijera 2023.pdf (168.37 KB)

Nacrt Ugovora.pdf (343.9 KB)

Uputstvo javni poziv 2023.pdf (277 KB)

Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja Kabinet prmeijera 2022.pdf (336.79 KB)

Obrazac i izjava javni poziv Kabinet premijera.pdf (365.26 KB)

Godišnji plan javnih poziva Kabinet.pdf (128.7 KB)

Izvor: www.vlada.ks.gov.ba