Izvještaj Evropske konfederacije sindikata (EKS) o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu u vrijeme pandemije COVID-19

U okviru ankete članica EKS-a, Savez samostalnih sindikata BiH je dobio izvjeđtaj o nizu problema vezanih za zdravlje i sigurnost radnika u vezi sa pandemijom COVID-19, kao što su nedostatak opreme za ličnu zaštitu (OLZ) u sektoru zdravstva, nepridržavanje mjera društvenog distanciranja u sektorima građevinarstva i maloprodaje, te odstupanje od pravila vezanih za zdravlje i sigurnost na radu u sektoru transporta.

Više na: https://www.sssbih.com/izvjestaj-evropske-konfederacije-sindikata-eks-o-zastiti-sigurnosti-i-zdravlja-na-radu-u-vrijeme-pandemije-covid-19/