Istraživanje: SOCIO-EKONOMSKE RAZVOJNE POTREBE LOKALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dobra osnova za socioekonomski napredak lokalne zajednice leži u njenom strategijskom planiranju i razvojnoj politici. Ova strategija djeluje kao temeljni okvir usklađivanja resursa, prioriteta i aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju dugoročnih ciljeva zajednice. U idealnom scenariju, lokalna uprava trebala bi aktivno uključiti građane i poslovni sektor u proces kreiranja strategije za lokalni ekonomski razvoj, osiguravajući da predložene mjere obuhvate raznolike potrebe i interese šireg spektra građanstva i poslovnog sektora.

Upravo kako bi pružila mogućnost građanima i poslovnoj zajednici da ukažu na svoje potrebe i interese, Mreža za izgradnju mira dizajnirala je višegodišnje mapiranje koje je rezultiralo detaljnim uvidom u stanje razvoja 35 lokalnih zajednica u BiH. Koristeći se UN-ovim ciljevima održivog razvoja kao metodološkim okvirom, provedeno trogodišnje istraživanje rezultiralo je mapiranjem širokog spektra javnih politika, za koje lokalne vlasti nisu direktno odgovorne, kao što su obrazovanje i zdravstvo, ali su ipak uključene zbog njihove važnosti za lokalni razvoj.

Kliknite ispod da preuzmete dokument:
Istraživanje SOCIO-EKONOMSKE RAZVOJNE POTREBE LOKALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI