Intenziviranje komunikacije i saradnje partnera_ica na programu Snaga lokalnog

U ponedjeljak 25. januara 2021. održan je sastanak partnerskih organizacija koje su uključene u implementaciju programa Snaga lokalnog u BiH: Fondacije Mozaik, Instituta za razvoj mladih KULT, Fondacije tuzlanske zajednice, Centra za građansku suradnju Livno i Mreže za izgradnju mira. Na sastanku su prisustvovale osobe koje su zadužene za PR, komunikacije i društvene medije u okviru partnerskih organizacija. Povod sastanka je bio pregled statističkih pokazatelja web stranice snagalokalnog.ba, kao i planovi za unapređenje web stranice da bi ona postala jednostavnija za upotrebu krajnjim korisnicima_ama i u potpunosti odražavala rad partnera_ki na programu Snaga lokalnog. Na sastanku su predstavljene mogućnosti i resursi koje nudi web stranica snagalokalnog.ba: Baza korisnika_ca, Baza donatora, Resursna baza, Help desk, kao i Mapa pomoć sugrađanima. Također, poseban fokus je stavljen na značaj povezivanja partnera_ki sa krajnjim korisnicima_ama u lokalnim zajednicama, a putem sadržaja objavljenog na web stranici snagalokalnog.ba, kao i na drugim online platformama Snage lokalnog, Facebook grupe Snaga lokalnog – Mreža za izgradnju mira i LinkedIn grupe istog naziva.

Sastanak je bio prilika i za promišljanje o daljem razvijanju komunikacije i saradnje partnera_ica na programu Snaga lokalnog. Pratite web stranicu snagalokalnog.ba i prvi saznajte kakve aktivnosti i inicijative provode partneri na programu Snaga lokalnog.