Ilijaš za izradu idejnih i glavnih projekata planira 200.000 KM – Traži se projektant

Općina Ilijaš planira da u naredne tri godine utroši oko 200.000 KM bez PDV-a za izradu idejnih i glavnih projekata u oblasti visokogradnje i niskogradnje.

Navodi se to u objavljenom javnom pozivu, a planirano je zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim ili više prihvatljivih ponuđača.

Okvirni sporazum će se zaključiti na tri godine, a ponude mogu da se dostave do 14. marta. Izvršenje posla će se vršiti po pojedinačnim ugovorima, s tim da rok za izvršenje ne može biti duži od 45 dana od momenta njegovog potpisivanja, pojašnjeno je u dokumentaciji.

Detalji poziva se nalaze OVDJE.

Izvor: ba.ekapija.com