Građanska inicijativa za sjećanje i komemoracije

Tokom svog rada Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije je
nastojalo da što više uključi mlade ljude, lokalnu zajednicu i
donosioce odluka u proces suočavanja s prošlošću i izgradnju
pravednijeg mira. Kako bismo nastavili promovisati aktivnu ulogu mladih
u društvu, kao i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora,
pokrenuli smo mrežu pod nazivom Građanska inicijativa za sjećanje i
komemoracije (GISK). Cilj ove inicijative jeste zajednički građanski i
politički angažman u kulturi sjećanja, povećanje društvene kohezije
i raznolikosti u Bosni i Hercegovini.

Umrežavanjem mladih aktivista, donosilaca odluka, akademske zajednice,
predstavnika vladinog i nevladinog sektora i drugih stvara se baza
podataka i prostor za razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje.
Organizovanjem edukativnih treninga, objavom publikacija i radom na
zajedničkim projektima ukazuje se na postojeće probleme
memorijalizacije u našoj zemlji. Aktivirajući i edukujući lokalnu
zajednicu stvara se prostor za kritičko razmišljanje i razmjenu
iskustava na poljima memorijalizacije i komemoracije žrtava proteklog
rata. Proširenjem i jačanjem GISK mreže nastavlja se UDIK-ovo
zagovaranje nepristrasne građanske memorijalizacije u znak sjećanja na
žrtve rata u Bosni i Hercegovini i to kroz mrežu različitih aktivista
u lokalnim zajednicama u našoj zemlji. Članovi mreže se u svom radu
zalažu za osnovna načela i principe mreže, uključuju i druge
zainteresovane strane u mrežu i rade na zagovaranju jedinstvenog
spomenika za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini.

Budite dio naše inicijative i svojim angažmanom doprinesite boljem
suživotu u našoj zemlji.

E-mail: prijava.gisk@gmail.com

Web: www.gisk.info