Građanima omogućena upotreba kvalificiranog digitalnog potpisa

Udaljeno elektronsko potpisivanje dokumenata prvi put će biti dostupno građanima nakon 18 godina od donošenja Zakona o elektronskom potpisu. Iako Bosna i Hercegovina zaostaje za regionom i EU u procesu digitalizacije, ovo su koraci kojima pokušavamo nadoknaditi ono što nije urađeno prethodnih godina. Proces digitalizacije u BiH je započeo, rat CIPS-u je otpočeo. Dobijamo jednu bitku za drugom, rekao je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto na konferenciji za medije Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, održanoj u vezi sa otvaranjem registracionih ureda ovjeritelja Agencije IDDEEA za podnošenje zahtjeva za izdavanje kvalificiranog digitalnog potpisa.

Direktor Agencije IDDEEA Almir Badnjević je podsjetio da je u februaru pokrenuta testna faza koja je uspješno završena.

– Od dodao da od jučer, u svih pet IDDEEA regionalnih centara – Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Bihać, građani BiH mogu doći ispuniti aplikaciju, potpisati ugovore i pokrenuti svoj kvalificirani digitalni potpis koji je u potpunosti važeći kao bilo koji ručni potpis – dodao je.

I ministar Forto je u registracionom uredu ovjeritelja Agencije IDDEEA podnio zahtjev za izdavanje kvalificiranog elektronskog potpisa i potpisao ugovor o pružanju usluga certificiranja.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je IDDEEA akreditirani ovjeritelj u Registru ovjeritelja u Bosni i Hercegovini, a sve na osnovu SIQ certifikata EIDAS 009/2023 koji je važeći do 3. 11. 2025. godine.

Izvor: ba.ekapija.com