Grad Sarajevo nastavlja aktivnosti u okviru implementacije projekta TRIBUTE

Konzorcij projekta TRIBUTE održao je 22. jula drugi sastanak Upravnog odbora, koji je ponovo održan u online formatu zbog nepredvidive epidemiološke situacije. Ipak, projektni partneri imali su priliku razgovarati o nekoliko tehničkih koraka projekta s naglaskom na dva radna paketa koji su od izuzetne važnosti za TRIBUTE projekat: “Metodološki okvir i procjena” i “Identifikacija akcionih planova koji podržavaju implementaciju inovativnih i održivih mjera mobilnosti”. 

U okviru prvog radnog paketa postignut je značajan napredak u identifikaciji relevantnih aktera – predstavljeno je više od 190 različitih aktera, dok je prikupljeno 57 potpisanih pisama namjere. Ti su podaci potom korišteni za izradu metodologije za stvaranje “Living Lab-a”, kao nove forme “javno-privatno-ljudskog partnerstva”, u kojima građani, kompanije, istraživači i javne uprave surađuju kako bi pronašli inovativna rješenja za urbanu mobilnost. To se ne može postići bez odgovarajućih akcionih planova. Stoga je Grad Milano zakazao tri tematsko tehnička sastanka sa partnerima projekta TRIBUTE, a u vezi sa specifičnim ciljevima akcionih planova projektnih partnera i identifikovala pilot akcije koje će biti razvijene kroz Living Lab TRIBUTE. Ovi online sastanci bili su posebno fokusirani na jedan od sljedećih strateških pristupa za održivu mobilnost u Jadransko-jonskoj regiji: “Inovativne usluge javnog prijevoza”, “Zelena mreža biciklističkih staza” i “Upravljanje jako zakrčenim koridorima”.

U skladu sa zacrtanim ciljevima u okviru projekta TRIBUTE, Grad Sarajevo učestvovao je u podgrupi “Inovativne usluge javnog prevoza”. Svaki projektni partner se obavezao da će poslati inpute potrebne za identifikaciju pilot akcije i njenu metodologiju. Sa današnjim danom, vođa drugog prioritetnog radnog paketa, Grad Milano, uspio je završiti aktivnosti na prikupljanju identifikacionih podataka o pilot akciji, dok je prikupljanje inputa o metodologiji za akcioni plan završeno 15. oktobra. 
Vise o projektu TRIBUTE: Smart Sarajevo – Urban Mobility Lab