Grad Sarajevo bira najbolju fotografiju praznično ukrašenog Sarajeva

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić raspisuje javni konkurs za najbolju fotografiju praznično ukrašenog Sarajeva.

Uslovi konkursa

  • Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica.
  • Članovi komisije i njihova bliska rodbina na mogu biti učesnici konkursa.
  • Učesnik konkursa treba dostaviti jednu fotografiju, a dostavljanje fotografije se vrši na sljedeći način: Na e-mail info@sarajevo.ba sa podacima o autoru (ime i prezime, JMBG, adresa, općina broj telefona, e-mail adresa) i pisanoj izjavi o saglasnosti za korištenje fotografije od strane Grada Sarajeva.

Moguće je dostaviti više fotografija. U tom slučaju svaka fotografija mora biti dostavljena kao posebna i svaka će se cijeniti posebno.

Komisija za izbor fotografija

Gradonačelnica Grada Sarajeva posebnom Odlukom imenuje Komisiju za izbor najboljih fotografija. Komisija obavlja postupak izbora fotografije i sastavljena je od stručnih lica iz oblasti umjetnosti, dizajna, turizma, arhitekture i sl. Komisija će vrjednovati umjetničku prepoznatljivost fotografije-autentičnost.

Nagrade

Ukoliko Komisija za izbor najbolje fotografije utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijet će odluku o dodjeli novčane nagrade, i to:

Prva nagrada – 500,00 KM

Druga nagrada – 300,00 KM

Treća nagrada – 200,00 KM

Ako Komisija utvrdi da nijedan od pristiglih radova ne zadovoljava kriterije konkursa, Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno rješenje i eventualnu mogućnost preraspodjele konkursnih nagrada.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je izabrana fotografija fotomontaža, Grad Sarajevo zadržava pravo da poništi Odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

Rok za dostavljanje radova i donošenje odluke o izboru

Konkurs je otvoren do 26.12.2023. godine. Fotografije koje budu dostavljene nakon navedenog roka, neće biti ocjenjivane.

Obavještenje o rezultatima konkursa bit će objavljeno na web stanici Grada Sarajeva.

Svojom prijavom učesnici konkursa prihvataju sve uslove konkursa.

Vrijeme i mjesto proglašenja najboljih fotografija, kao i dodjela nagrada, bit će naknadno objavljeni na web stranici Grada Sarajeva.

Izvor: akta.ba