Grad Cazin posvećen da strategijom prema mladima poboljša i unaprijedi prilike za mlade

Grad Cazin je posvećen poboljšanju položaja mladih, a svoju oprjedjeljenost za pitanja mladih iskazuje upravo kroz proces izrade strategije prema mladima. U proteklom periodu radne grupe su iz svojih tematskih oblasti radile na identificiranju programa i aktivnosti koje Grad Cazin provodi, a koji su usmjereni prema mladima i mapiranju problema. Na novom sastanku Koordinacionog tijela i radnih grupa nastavljene su aktivnosti na izradi strateškog dokumenta.

Učesnicima sastanka prezentirani su najvažniji rezultati iz Analize položaja i potreba mladih grada Cazina koja će uskoro biti dostupna i široj javnosti. Analiza je članovima radnih grupa poslužila za upoznavanje sa podacima koji se odnose na stavove mladih u vezi sa dostupnošću stipendija, mogućnostima obavljanja praktične nastave, zainteresiranosti mladih za otvaranje vlastitih biznisa, pitanja stanovanja, brige o zdravlju, dostupnosti neformalnog obrazovanja te sigurnosnom situacijom na području grada. Na osnovu podataka iz Analize istraživanja radne grupe će u narednom periodu raditi na mapiranju ključnih problema za koje će se kreirati rezultati i aktivnosti koji bi trebali dovesti do rješavanja problema i stvaranjem novih prilika i mogućnosti za mlade u Cazinu. Prijedlozi željenih rezultata i aktivnosti će biti uvršteni u Akcioni plan koji će biti sastavni dio dokumenta strategije prema mladima.

Već u ovoj fazi procesa postoje jasne smjernice za određene probleme i nedostatke koje su prepoznale radne grupe čijim bi se rješavanjem unaprijedio položaj mladih.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine mladi čine 23,3% populacije stanovništva u gradu Cazinu što ovu lokalnu samoupravu čini jednom od zajednica sa najvećim udjelom mladog stanovništva te je zbog toga od iznimne važnosti da se kroz proces izrade strategije prema mladima i njene kasnije provedbe poboljša položaj mladih kroz nove programe i aktivnosti.

Strategija prema mladima će otvoriti novu perspektivu u radu sa mladima te ponuditi nove šanse i prilike za razvoj populaciji mladih na području grada u oblasti zapošljavanja, neformalnog obrazovanja, kulture i sporta.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti koji kreira i usvaja svaki nivo vlasti u Federaciji BiH uz učešće predstavnika mladih u sve procese i provodeći istraživanje o položaju i potrebama mladih.

Izvor: mladi.org