Godišnja konferencija Snage lokalnog
Značaj transparentnosti i odgovornosti civilnog društva za jačanje povjerenja lokalnih filantropskih aktera

Mreža za izgradnju mira Vas poziva na

Godišnju konferenciju Snage lokalnog

Značaj transparentnosti i odgovornosti civilnog društva za jačanje povjerenja lokalnih filantropskih aktera

Datum: 22. juni 2023. (četvrtak)

Mjesto: Sarajevo, hotel Hills

Na Godišnjoj konferenciji Snage lokalnog: Značaj transparentnosti i odgovornosti civilnog društva za jačanje povjerenja lokalnih filantropskih aktera predstavit će se i održati diskusija o značaju standarda transparentnosti i odgovornosti civilnog sektora u Bosni i Hercegovini. Razmijenit ćemo perspektivu civilnog i biznis sektora o značaju standarda transprarentnosti i odgovornosti, a ovo je i prilika za umrežavanje lokalnih aktera koji djeluju u oblasti filantropije.

Konferencija je namijenjena svim zainteresovanim, a pogotovo onima koji djeluju u lokalnim zajednicama i razvijaju filantropiju u svojoj lokalnoj zajednici, predstavnicama i predstavnicima civulnog sektora, aktivistima i aktivisticama, predstavnicima i predstavnicama biznis sektora, partnerima USAID programa, predstavnicima_ama lokalnih resursnih organizacija i filantropskih inicijativa.

Svi­_e zainteresirani_e mogu se prijaviti do 18. juna 2023. godine putem online obrasca dostupnog na ovom linku.

Cilj USAID Snaga lokalnog Projekta, koji provodi Udruženje Mreža za izgradnju mira je jačanje lokalnih zajednica te ima za cilj revitalizaciju lokalnih zajednica i razvoj multisektorske saradnje između svih društvenih aktera.

Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH, USAID Snaga lokalnog nastoji razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećati građanski angažman i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. 

Snaga lokalnog je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Više informacija dostupno je na web stranici www.snagalokalnog.ba