Formiranje Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u školskoj 2020/2021. godini i angažovanje asistenata za djecu s teškoćama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavilo je saglasnost školama za prijem stručnog kadra, u cilju formiranja Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. S tim u vezi, školama koje su u prethodnoj školskoj godini imale angažirane psihologe, logopede i edukator-rehabilitatore (defektologe) odobreno je ponovno angažovanje navedenog stručnog kadra, i to psihologa (17), logopeda (11) i edukator-rehabilitatora (defektologa) (12). Rad članova i članica Mobilnog stručnog tima uključuje razumijevanje principa i filozofije inkluzivnog obrazovanja, odgovornost i etičnost, timski rad i partnerstvo s porodicom i lokalnom zajednicom, planiranje i praćenje, stručnu pomoć i podršku djetetu, roditeljima i kolegama te lični i profesionalni razvoj. Članovi Mobilnog tima u obavezi su pružati stručnu podršku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Više na: https://www.facebook.com/100231161658650/posts/190413225973776/

Related Posts

Poziv za učešće na prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog / Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO AA)

Poziv za učešće na prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO AA) Mreža za izgradnju mira poziva zainteresovane lokalne resursne organizacije (LRO) sa područja Bihaća da učestvuju na prezentaciji i saznaju više o mogućnostima finansiranja koje su dostupne putem USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/AA). Prezentacija će se održati 16. decembra 2022. godine […]

Svi na skijanje – besplatno skijanje za svako dijete iz SOS Dječijeg sela!

Ovom kampanjom kao zajedničkom inicijativom NLB Banke, KJP ”ZOI'84” OCS i Mastercard-a, a u saradnji sa SOS Dječjim selima u BiH planiramo omogućiti besplatno skijanje za svako dijete iz SOS Dječijeg sela I ove zimske sezone NLB Banka Sarajevo je u suradnji sa Olimpijskim centrom Bjelašnica pripremila pogodnosti za sve skijaše korisnike NLB Mastercard® kartica, ali i posebne pogodnosti[…]