Formiranje Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u školskoj 2020/2021. godini i angažovanje asistenata za djecu s teškoćama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavilo je saglasnost školama za prijem stručnog kadra, u cilju formiranja Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. S tim u vezi, školama koje su u prethodnoj školskoj godini imale angažirane psihologe, logopede i edukator-rehabilitatore (defektologe) odobreno je ponovno angažovanje navedenog stručnog kadra, i to psihologa (17), logopeda (11) i edukator-rehabilitatora (defektologa) (12). Rad članova i članica Mobilnog stručnog tima uključuje razumijevanje principa i filozofije inkluzivnog obrazovanja, odgovornost i etičnost, timski rad i partnerstvo s porodicom i lokalnom zajednicom, planiranje i praćenje, stručnu pomoć i podršku djetetu, roditeljima i kolegama te lični i profesionalni razvoj. Članovi Mobilnog tima u obavezi su pružati stručnu podršku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Više na: https://www.facebook.com/100231161658650/posts/190413225973776/

Related Posts

Drugi javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija

U okviru trogodišnjeg projekta “Misli o prirodi” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz potporu Švedske, Udruženje građana Fojničani (UGF), u suradnji i uz podršku općina Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče, raspisuje: Drugi javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija na području navedenih općina koje pokriva “Eko HUB Maglaj”. U okviru ovog drugog, od ukupno […]

[Bosna i Hercegovina] Otvoren konkurs za program “Fondacija našeg kraja”

Trag fondacija, uz podršku fondacije C.S. Mott i Porticus fondacije, pokreće program “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!” sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini.  Konkurs “Fondacija našeg kraja” osmišljen je kao inkubator za lokalne fondacije, koji će vam pružiti informacije, mentorstvo, poznanstva, a nakon samostalno prikupljenog prvog fonda, i dodatna finansijska sredstva[…]