Fond Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unaprjeđenje i razvoj tuzlanske lokalne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.

Javni poziv

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE – FOND KISELJAK

Ko može aplicirati?

  • članice Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka pri čemu je jedna organizacija ili grupa nosilac projekta;
  • nezavisne organizacije i udruženja koja djeluju i rade za unapređenje uslova življenja ljudi u MZ Kiseljaku, a koja će projekat realizirati isključivo u MZ Kiseljak;
  • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja mjesne zajednice Kiseljak (Grad Tuzla).

Rok za prijavu

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 17. aprila do 17. maja 2024. godine. 

Upute o preuzimanju online aplikacije

Kriteriji i načini ocjenjivanja projekta

Apliciraj online

Izvještajni obrazac

Izvor: fondacijatz.org