Finansijski sektor može znatno olakšati udar pandemije

Finansijski sektor može znatno olakšati udar pandemije na ekonomiju, kratkoročnim finansiranjem i restrukturiranjem dugova. Međutim, i sam sektor mora se nositi sa najvećom prijetnjom od 2008.

VIŠE u našem Redovnom ekonomskom izvještaju – http://wrld.bg/ZDuD30qZQm6

Related Posts

Najhladnija rijeka na svijetu – Neretva

Rijeka Neretva je jedna od prirodnih simbola Hercegovine. Neretva je duga 230 km, predstavlja najdužu pritoku Jadranskog mora s istočne obale. Portal Science Blurtit iz Velike Britanije navodi da je Neretva najhladnija rijeka na svijetu. Sliv rijeke zauzima ukupnu površinu od 10.386 četvornih kilometara. Njena temperatura ljeti je obično oko 7 °C.  Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine, […]

Informacija o održavanju online info sesija povodom objave 6. javnog poziva

U cilјu što bolјe informisanosti privrednih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktuelnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizovaće online info sesije na kojima će predstaviti sve detalјe javnog poziva. U cilјu što bolјe informisanosti privrednih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktuelnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizovaće[…]