Finansijski sektor može znatno olakšati udar pandemije

Finansijski sektor može znatno olakšati udar pandemije na ekonomiju, kratkoročnim finansiranjem i restrukturiranjem dugova. Međutim, i sam sektor mora se nositi sa najvećom prijetnjom od 2008.

VIŠE u našem Redovnom ekonomskom izvještaju – http://wrld.bg/ZDuD30qZQm6