Dva miliona maraka za projekte podrške razvoja turizma u FBiH, raspisan poziv

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je raspisalo javni poziv za raspodjelu sredstva za razvoj turizma u 2023. godini.

Poziv je podijeljen na tri programa od čega 300.000 KM se usmjerava za podršku turističko-ugostiteljskim manifestacijama. Minimalan iznos je 5.000 KM, a maksimalan 20.000 KM.

Drugi program se odnosi na nabavku opreme u cilju razvoja avanturističkog turizma u ruralnim predjelima za šta je namijenjeno 700.000 KM. Minimalni iznos u ovom programu je 5.000 KM a maksimalan 50.000 KM.

Treći program se odnosi na sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH u ukupnom iznosu od milion maraka.

Uslovi kreditne linije podrazumijevaju visinu pojedinačnog kredita do maksimalnih 500.000 KM, sa rokom otplate od 8 godine i grejs periodom od 12 mjeseci po kamatnoj stopi od 2,5 % fiksno na godišnjem nivou i sa naknadom za obradu zahtjeva 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

Redovna kamata će biti subvencionisana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u visini 2,5 % za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grejs period), kao i jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionisana u 100% iznosu, a putem Razvojne banke Federacije BiH.

Prijaviti se mogu pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma koji apliciraiu za kreditnu liniju Razvojne banke Federacije BiH.

Prijave se mogu slati do 20. aprila, a više detalja se nalazi OVDJE.

Izvor: ba.ekapija.com