Doniranje hrane bez plaćanja PDV-a najdalje za dva mjeseca

Naglašavaju da će zbog izmjena Zakona o PDV-u u smislu ukidanja PDV-a na doniranu hranu imati više angažmana, a sve u cilju kontrole ovih transakcija i sprečavanja zloupotreba.

Izaslanici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da usvoje izmjene Zakona o PDV-u koje podrazumijevaju da se PDV ne plaća na hranu koja se donira i njihova primjena počeće najdalje za dva mjeseca.

“Prihvaćena je sugestija da početak primjene zakona ne bude u roku od osam dana od dana objavljivanja u ‘Službenom glasniku’, nego stupanjem na snagu pravilnika, čime se omogućava da isti zakon može biti provodiv. Uprava za neizravno oporezivanje već je sačinila radne materijale prednacrta tog pravilnika i pratećih obrazaca, tako da očekujemo da će isti biti usvojen i prije predviđenog roka od 60 dana od dana nakon usvajanja dopuna zakona”, rekli su za “Nezavisne novine” u Upravi za neizravno oporezivanje BiH.

Sprečavanje zloupotreba

Naglašavaju da će zbog izmjena Zakona o PDV-u u smislu ukidanja PDV-a na doniranu hranu imati više angažmana, a sve u cilju kontrole ovih transakcija i sprečavanja zloupotreba.

“UNO će provesti aktivnosti ka obezbjeđenju elektronskih evidencija i sačinjavati izvještaje o donatorima, primaocima donacija i vrijednosti izvršenih donacija. Analiza ovih podataka, kao i drugih dostupnih podataka bit će osnova za provođenje daljih kontrola”, istaknuli su u UNO.

Kada je riječ o samim izmjenama Zakona o PDV-u, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je jednoglasno u četvrtak prošlog tjedna usvojio predloženi tekst u kojem se navodi da se prometom dobara uz naknadu ne smatra “davanje poklona u hrani kao donacija koju porezni obveznik u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoline i pomoći krajnjim primateljima donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registrovanim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći”.

Hrana propada

Tijekom rasprave u Predstavničkom domu BiH moglo se čuti da se u Bosni i Hercegovini na godišnjoj razini uništi hrana vrijedna oko 130 milijuna KM te da velike količine te hrane propadaju dok se broj korisnika javnih kuhinja povećava. Takođe, istaknuto je i da se, umjesto doniranja, trgovački lanci, restorani i ostali koji se bave tim poslom odlučuju da hranu unište i pošalju na deponije jer tom prilikom ne plaćaju PDV.

“Procjene UN ukazuju na to da se godišnje uništi 140.000 tona hrane u BiH. U Bosni i Hercegovini nema zvaničnog i do kraja preciznog podatka. Preduzeća su imala troškove uništavanja hrane koji su iznosili oko pet posto vrijednosti donirane hrane ili 6,3 milijuna KM”, navedeno je u obrazloženju izmjena Zakona o PDVu koji će danas razmatrati izaslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

U obrazloženju se navodi i to da bi usvajanjem izmjena Zakona o PDV-u najviše koristi imale javne kuhinje koje bi dobile hranu vrijednu više od 120 milijuna KM, ali i poduzeća u smislu smanjenja troškova koji nastaju prilikom uništavanja te hrane, kao i lokalne zajednice koje izdvajaju novac za rad javnih kuhinja.

Tijekom rasprave u Parlamentarnoj skupštini BiH mogla su se čuti i upozorenja na moguće zloupotrebe, zbog čega je zatraženo od Uprave za neizravno oporezivanje da se dobro pripreme i jasno definiraju procedure kako se ne bi dogodilo da neko iskoristi to što se ne plaća PDV na doniranu hranu.

Izvor: bljesak.info