Donacije Raiffeisen banke za veću prazničnu radost

Već 13 godina Raiffeisen banka realizuje projekat prazničnih donacija u okviru kojeg umjesto štampanja i slanja prazničnih čestitki uručuje donacije usmjerene na najosjetljivije kategorije stanovništva. Ova društveno odgovorna aktivnost dio je Raiffeisen strategije održivosti prema kojoj Banka nastoji doprinijeti društvenoj zajednici u kojoj posluje.

Ovakva praksa nastavljena je i ove godine, te je povodom Kurban bajrama Raiffeisen banka uručila donacije Udruženju djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, invaliditetom i lica oboljelih od rijetkih bolesti „I mi se budimo“, Ključ, te Uduženju Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade”, Tuzla. Donirana sredstva u ukupnom iznosu od 8.000 KM namijenjena su za unapređenje svakodnevnih aktivnosti ovih organizacija te uslova za njihove korisnike.

Udruženje Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci Nade“ iz Tuzle djeluje još od 1994. godine. Aktivnosti Centra usmjerene su na 170 do 200 korisnika sa područja Tuzlankog kantona, u dobi do 28 godina. Djeci i njihovim roditeljima Centar pruža multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad. Udruženje „I mi se budimo“ iz Ključa osnovano je 2010. godine i ima oko 80 članova od kojih su 25 djeca sa poteškoćama u razvoju i mlade osobe sa težim tjelesnim invaliditetom općine Ključ. Tokom svog rada Udruženje je realizovalo preko 30 projekata zaštite prava djece, mladih i osoba sa invaliditetom.  

* * * * *

Detaljnije informacije o Raiffeisen banci, fotografije i relevantni kontakti dostupni su na: https://www.raiffeisenbank.ba/bs/o-nama/media/kontakti-za-medije/Mediji.html

Izvor: akta.ba