Dobro je biti spreman: Sarajevska općina pokrenula obuku za zanimanje budućnosti

Mladi će dobiti priliku za sticanje osnovnih znanja o industrijskim robotima.

Osam nezaposlenih osoba sa područja Općine Novi Grad Sarajevo dobit će priliku za sticanje osnovnih znanja o industrijskim robotima. U toku obuke koja traje tri mjeseca edukovat će se za zanimanje robot operater/programer.

Učit će o programiranju i praktičnoj primjeni robota čime će povećati mogućnost za zapošljavanje. 

Projekat “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Obuka počinje u decembru, a provoditi će je kompanija Dizart d.o.o. Za Akta.ba su kazali da su dobili program za prvi ciklus obuke koji su predali za akreditaciju Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

dizart

Zanimanje zvanično još uvijek ne postoji

Ovo zanimanje zvanično još uvijek ne postoji u školama, ali uskoro će biti jako traženo. Iako trenutno u BiH nemamo dovoljno robota da bi bilo velika potražnja za robot operaterima, dobro je biti spreman.

“Ovo je zanimanje koje će biti interesantno za nekoliko godina i biti dosta aktuelno. Kod nas robot ulazi na mala vrata, ali više nije nedostupan. Došlo je vrijeme da robote mogu nabavljati i male firme. Nije potrebno da se izdvoje milioni za njih već desetine hiljada  maraka. Naše firme polako shvataju da ne mogu držati korak sa svijetom ako ne uvode robotiku. Polako se kreće. Za nekoliko godina će biti velika potražnja za tim zanimanjem”, priča nam Jasmin Ahmić, direktor Dizarta.

Prvi ciklus obuke je besplatan za sve osobe koje su prijavljene na Službi za zapošljavanje KS, a namjenjena je prvenstveno osobama koje imaju mašinsko i srodna obrazovanja.

“Prednost imaju osobe koje su završile teničke škole i fakultete. Poput mašinskog fakulteta, elektrotehničkog ili obuku za CNC operatere”, istakao je Jasmin.

Obuka će se provoditi u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”, a kandidati koji uspješno završe obuku dobit će akreditovan certikat i priliku za brže zaposlenje.

E.O.

Izvor: akta.ba

Related Posts

Umjetnost je ženskog roda: tokom kampanje #16 dana aktivizma besplatna projekcija filma „Ne gledaj mi u pijat“ za gledatelje iz zemalja Zapadnog Balkana

Da umjetnost i kultura, kada im se pruži prilika, mogu kreirati prostor za razmišljanje i razgovor o vrlo važnim, društvenim temama potvrdit će Sarajevo Film Festival i Institut za razvoj mladih KULT koji će u narednim danima temu rodne ravnopravnosti staviti u fokus javnosti i stvoriti prilike za iniciranje pozitivnih promjena u društvu. Povodom početka globalne kampanje […]

U Livnu održane dvije obuke za unaprijeđene kapaciteta lokalnih udruga i organizacija

Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu organizirao dvije obuke za unaprjeđenje vlastitih kapaciteta ali i kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva i udruga koje su pokazale interes za sudjelovanje. Prva obuka je održana na teme „Pisanje projekata i Namicanje sredstava“, a trener na obuci je bio Zlatko Sarić. Sudionici obuke su osim teoretskog dijela[…]