Do jačih partnerstava kroz Snagu lokalnog

Drugi kvartalni sastanak partnera_ica uključenih u implementaciju programa Snaga lokalnog održan je 18. februara 2022. Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija tuzlanske zajednice, Centar za građansku suradnju Livno, Fondacija Mozaik i Udruženje Mreža za izgradnju mira su na sastanku razmijenili iskustva i informacije o dosadašnjim uspjesima i izazovima, saradnji sa lokalnim akterima, poboljšanju stanja u lokalnim zajednicama, ali i budućim aktivnostima.

Institut za razvoj mladih KULT nastavlja organizirati različite treninge kojim jača kapacitete lokalnih organizacija i aktera, a bilježi i veliki rast interesa za treninge. Fondacija tuzlanske zajednice i Centar za građansku suradnju Livno, kao lokalne resursne organizacije, snage su usmjerile u planiraje novog ciklusa poziva za podršku lokalnim organizacijama za implementaciju aktivnosti putem malih grantova, Fondacija Mozaik, skupa sa partnerima programa Pravni okvir za filantropiju nastavlja rad i zagovaračke aktivnosti u okviru tematskih zagovaračkih timova koji rade na uspostavljanju pravnog okvira za filantropiju u BiH, a Mreža za izgradnju mira i nastavlja sa daljim razvijanjem web stranice snagalokalnog.ba, lokalnim posjetama, te različitim radionicama konferencijama i istraživanjima koji imaju fokus na lokalnom razvoju.

Sve partnerske organizacije nastavljaju sa svojim vrijednim radom u lokalnim zajednicama u koje uvijek uključuju lokalne aktere. Ukoliko se i vi želite uključiti u aktivnosti partnera Snage lokalnog, pratite web stranicu snagalokalnog.ba gdje možete pronaći sve informacije o istim.

Snaga Lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH želimo razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Partnerske organizacije na programu su Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULTFondacija tuzlanske zajednice Fondacija Mozaik.

Related Posts

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023.

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023. (12.8.2022)  PDF dokument Javnog poziva  Obrazac za prijavu programa  Obrazac 1  Obrazac 2  Obrazac 3  Obrazac 4  Obrazac 5  Obrazac 5a  Obrazac 6  Obrazac 7  Obrazac 8  Obrazac 9 Izvor: trebinje.rs.ba

Omladinska banka Zavidovići – IV poziv za mlade 2022

Omladinska banka Zavidovići poziva mlade da pišu mikrobiznise od 05.08. do 05.09.2022. godine do 14 sati.  Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za[…]