Divlje deponije – opasnost za ljude i okoliš: Podijelite svoje iskustvo!

Divlje deponije ugrožavaju okoliš, tlo i vodu. Njihove toksične komponente povezanim eko sistemima putuju do udaljenih vodenih tokova, zagađujući okoliš i mnogo dalje od svoje pozicije. Više od hiljadu ovih otrovnih čudovišta još vladaju našim panoramama i krajnje je vrijeme da se njihovoj dominaciji stane ukraj.

Analizom lokaliteta gdje se najčešće godinama nekontrolisano odlaže smeće i drugi otpad, koju su proveli Centri Civilnih Inicijativa, CCI, uz pomoć stručnjaka, pokazalo se da mnoge od ovih divljih odlagališta zagađuju tlo otrovnim materijama, fekalijama i opasnim bakterijama. Rezultati tih analiza su pokazali da neke od njih zagađuju zemljište veoma otrovnim metalima: kadmijumom i olovom, ali i vode iz kojih se napaja stoka.

Sve ovo govori u prilog konstataciji da su divlje deponije stalna zdravstvena prijetnja za ljude, naročito za ono stanovništvo koje živi u blizini takvih lokacija.

Radio Zenit, u zajedno sa svojom publkom, u narednih nekoliko mjeseci istraživaće problem divljih deponija, mapirati njihove lokacije širom BiH i nastojati uključiti što je moguće veći broj ljudi u rješavanje problema s kojim se nose i stanovnici drugih zemalja Balkana.

Našu priču o divljim deponijama pozicioniraćemo u kontekst višestruko nepovoljnog položaja naše zemlje spram tokova aktuelne “zelene revolucije”. Građani “nerazvijenih” zemalja s pravom strahuju da će njihovi zavičaji postati deponije za planine otpada koje nastaju u državama usmjerenim ka razvoju zelene energije vjetra, sunca pa i jezgra atoma i prostori sa opustošenim prirodnim resursima, uništenim u potrazi za pogonskim materijalom zelene tranzicije.

Zapitajmo se šta će biti s nama, ako nismo u stanju da riješimo ni problem vlastitog otpada, a kamoli moguće posljedice loše kontrole granica u vremenu kada razvijeni svijet nastoji da se riješi svog tranzicijskog otpada i pronađe lokacije sa pogonskim materijalom za zelene tranzicije, kakav je i litijum kojim je naša država bogata!

Radio Zenit će u narednih nekoliko mjeseci kreirati istraživačku priču kroz inovativan digitalni alat namijenjen za angažman široke publike, odnosno javnosti koje se ovaj problem tiče. Zato pozivamo sve naše pratioce, slušaoce i ljubitelje prirode da prate naš rad u nadolazećem perioud, jer ćemo trebati i vašu pomoć!

Pišite nam u komentarima na društvenim mrežama da li ste primijetili ovaj problem u vašoj okolini?!

Izvor: zenit.ba