POZIV ZA PRIJEDLOGE: IZGRADNJA KAPACITETA BALKANSKE MREŽE ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju u okviru projekta Regional Youth Compact for Europe traži savjetnika/icu ili tim konsultanata/tica koji/e će podržati Mrežu u organizacionom razvoju i strateškom planiranju. Cilj aktivnosti je procijeniti potrebe Mreže i predložiti razvojnu strategiju. Molimo vas da svoje prijedloge pošaljete Balkanskoj mreži za lokalnu demokratiju na e-mail bnld@aldaintranet.org do 17. februara 2021. godine do 23:59 CEST.

Za više informacija posjetite alda-balkan-youth.eu