Budi promjena koju želiš da vidiš u drugim ljudima!

Mreža za izgradnju mira vam, u sklopu projekta Snaga lokalnog, predstavlja inicijative širom Bosne i Hercegovine, pozitivne primjere o aktivizmu i kulturi davanja uz pomoć kojih su riješeni konkretni primjeri sa kojim se zajednica suočavala.

U petom filmu saznajte šta to pokreće aktiviste_kinje eko pokreta Rijeke Bosne i Hercegovine “Budi promjena”, te kako svako od vas može napraviti pozitivne promjene i unaprijediti svoju lokalnu zajednicu.