Banja Luka: Poziv za poslovne ideje

Gradska razvojna agencija Banja Luka implementira “Zajednički program virtuelne inkubacije u svrhu akceleracije i osnaživanja kulturnih i kreativnih industrija”, u okviru projekta CCI4TOURISM, odobrenog od strane programa Interreg ADRION, a sufinansiran od strane Republike Grčke i Evropske unije.

Gradska razvojna agencija Banja Luka, prema ovom pozivu, poziva nova i start-up preduzeća, aktivna u oblastima kulturnih i kreativnih industrija (CCI) da dostave svoju poslovnu ideju sa posebnim naglaskom na glavnu temu projekta: Doprinos CCI preduzeća i pojedinaca, inovativnom turističkom proizvodu i stvaranju strategije održivog turizma.

 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Osnovni cilj projekta CCI4TOURISM je povećati kapacitet kulturno kreativnih industrija, koji imaju ključnu ulogu u sprovođenju politika iz kulture i turizma. Glavni cilj je unapređenje turističkog proizvoda, posebno uzimajući u obzir negativne efekte uslijed nastanka epidemije Covid-19, koje su  najviše pogodile sektor CCI-a i turizma.

Kako bi se realizovao cilj projekta, potreban je novi, nekonvencionalan pristup strategijama upravljanja turizmom. Projekat će implementirati aktivnosti u vezi sa:

 1. a) mobilizacijom talenata i otkrivanju novih poslovnih ideja,
 2. b) jačanje preduzetničkih kapaciteta CCI-a,
 3. c) podrška „hibridizaciji“ između preduzeća koja djeluju iz oblasti kulture, stvaralaštva i turizma, kako za pokretanje novih preduzeća tako i za definisanje novih proizvoda.

U svrhu postizanja cilja i podrške razvoju kulturnih i kreativnih preduzeća, projekat CCI4TOURISM planira da izabere 10 najboljih poslovnih ideja i da podršku preduzećima sa potencijalom, sa ciljem njihove promocije i istupanja na tržište.

Benefiti preduzeća/pojedinaca koji budu izabrani?

 • Učešće na dvodnevnom seminaru sa specijalizovanim trenerima (eksperti iz oblasti komunikacije i digitalnog marketinga, vizuelne i kreativne industrije, digitalizacija i poslovnog menadžmenta)
 • Usluge inkubacije i akceleracije, u prvoj fazi virtuelno, u nekom narednom period i fizički, u skladu sa epidemiološkom situacijom. (Treneri/eksperti će za 10 najboljih odabranih ideja organizovati obuke iz svojih ekspertskih oblasti te iz svog domena pomoći razvoju poslovne ideje)
 • Promocija ideja kroz publikaciju u vidu booklet-a, koja bi objedinila sve poslovne ideje iz CCI4TOURISM partnerskih zemalja.

Usluge koje nudi Gradska razvojna agencija Banja Luka, odabranim preduzećima/pojedincima uključuju radionice osposobljavanja u različitim poslovnim procesima. Prvenstveno treninzi iz oblasti:

 • Marketinga, konsultantskih usluga, mentoringa za PR, brendiranja proizvoda
 • Vizuelnih i kreativnih industrija, blisko povezanih sa kulturnim nasleđem i kreativnim sektorom
 • Digitalizacije i poslovnog menadžmenta
 1. PRAVA I USLOVI UČEŠĆA NA POZIVU

Pravo učešća na konkursu imaju predstavnici ideja ili novoosnovanih kompanija koji se ističu po jednom od navedenih kriterijuma:

 • Kreativnom i Inovativnom pristupu
 • Dosadašnjim rezultatima iz oblasti CCI i/ili turizma
 1. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 21/01/2021.

Prijave je potrebno dostaviti u obliku prijavnog formulara koji je u elektronskoj formi.

Za sve detalje i dodatna pitanja kontaktirajte Vladimira Amidžića i Slađanu Kukić na kontakt mailove vladimir.amidzic@cidea.org i sladjana.kukic@cidea.org.

 1. EVALUACIJA POSLOVNIH IDEJA

Nakon procjene svih poslovnih ideja bice odabrano 10 najboljih.

Kriterijumi za odabir poslovnih ideja za sve kandidate prikazani su u tabeli:

Α/ΑKriterij%Maximum bodovaRezultat
1Mogućnost razvoja poslovne ideje, izvodivost implementacije30%10
2Stepen učešća na ciljanom tržištu20%5
3Inovacije/konkurentska prednost ideje25%10
4Spremnost I komplementarnost članova tima25%10
Ukupno

Tokom postupka evaluacije, Gradska razvojna agencija Banja Luka, zadržava pravo da kontaktira kandidate za dodatne informacije ukoliko se ukaže potreba za istim.

Link za aplikacioni formular:

https://forms.gle/oZ3HRnesq16RAfqD9

cidea.org