Argumenti za zagovaranje boljeg pravnog okvira za filantropiju 

Predstavnice i predstavnici 23 organizacije i institucije vodili su vrlo interesantne diskusije na sastancima tematskih zagovaračkih timova koji su održani 22.02.2022. i 23.02.2022. godine u Sarajevu u okviru programa “Pravni okvir za filantropiju”

  • U Bosni i Hercegovini hrana se uništava dok istovremeno postoji velika društvena potreba za njom. 
  • Zabilježena suma davanja iz dijaspore je u 2021. godini iznosila preko 600.000 EUR i taj iznos kao i broj instanci davanja mogli bi biti povećani ukoliko bi organizacije građanskog društva mogle putem online donacija primati donacije iz dijaspore. 
  • Pojmovi donacija, aktivnost od općeg društvenog značaja i humanitarna aktivnost nisu jasno definisani u zakonu. 

O ovim temama su predstavnice i predstavnici 23 organizacije i institucije vodili vrlo interesantne diskusije na sastancima tematskih zagovaračkih timova koji su održani 22.02.2022. i 23.02.2022. godine u Sarajevu. 

Na sastanku zagovaračkog tima koji se bavi smanjenjem uništavanja hrane, Biljana Dokić Đorđević, direktorica Trag fondacije, je upoznala učesnike i učesnice sa tokom i rezultatima kampanje “Spasimo hranu“ koja je provedena u Srbiji od 2019. do 2021. godine. Vuk Vuković iz Fondacije Catalyst Balkans je predstavio rezultate istraživanja o stanju u javnim kuhinjama i deponijama u BiH. Učesnice i učesnici su zajednički doradili i usvojili argumente za oslobađanje donacija hrane pred istekom roka od PDVa, kao poreski priznatog rashoda. Opis i plan kampanje će biti podijeljen sa članicama tima u mjesecu martu. 

Sastanak zagovaračkog tima koji se bavi online donacijama je počeo prezentacijom Vuka Vukovića koji je predstavio podatke o davanju iz dijaspore koje sakuplja i objavljuje Catalyst Balkans. U 2020. godini dijaspora je donirala 9,7% ukupno zabilježene sume, a oblasti za koje se najviše davalo su borba protiv COVID-19 pandemije, podrška marginaliziranim grupama i smanjenje siromaštva. Informacije koje sakuplja Catalyst Balkans o BiH su dostupne na stranici www.bihdaruje.org. Na sastanku se diskutovalo o izazovima sa kojima se udruženja i fondacije susreću prilikom pokušaja da preko banaka otvore mogućnost primanja online donacija, te su predstavljena tri primjera organizacija u BiH koje posjeduju mogućnost on-line donacija koja im je omogućena prije 2020. godine. 

Zagovarački tim koji se bavi definicijama je uspješno došao do nacrta najvažnijih pojmova za filantropiju, a to su pojmovi donacija, aktivnost od općeg društvenog značaja i humanitarna aktivnost. Lista argumenata sa kojima će se lobirati donosioci odluka je dopunjena na sastanku. 

Program „Pravni okvir za filantropiju“ provodi Fondacija Mozaik zajedno sa partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.baMreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a

lonac.pro

Related Posts

Trening Finansijski menadžment

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi finansijski menadžment koji je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta. Iako se djelovanje nevladinih organizacija zasniva na plemenitim i društveno korisnim idejama i ciljevima, njihov rad nije imun na probleme koji su svakodnevica savremenog života i poslovnih izazova u smislu izgradnje i provođenja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja, putem kojeg se […]

Trening Upravljanje projektnim ciklusom 2022.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako da stvari povezujemo u jednu logičku cjelinu, da posložimo korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen. Upravljanje projektnim ciklusom uglavnom vežemo za projekte, ali njegova funkcija je, zapravo, višedimenzionalna, te ga možemo primjenjivati prilikom kreiranja naših strateških planova, u upravljanju ljudskim resursima, ali i u svakodnevnom[…]