Analiza budžeta jedinica lokalne samouprave

Analiza budžetskih davanja u JLS kao predmet istraživanja u ovom dokumentu izvedena je u skladu sa zahtjevima projekta Snaga lokalnog, koji provodi Mreža za izgradnju mira. U analizi je cilj istražiti budžetsku potrošnju prema ekonomskoj budžetskoj klasifikaciji i prepoznati trendove u javnoj potrošnji jedinica lokalne samouprave u BiH.

Naglasak je na rashodima za javnu administraciju, budžetskoj potrošnji prema pojedincima i neprofitnim organizacijama, podršci prema privredi i kapitalnim ulaganjima te općim aspektima javnih finansija na lokalnom nivou, kao što su: prihodi i primici, rashodi i izdaci, i stanje javnog duga.

Analizom su osvijetljeni i neki od posebnih aspekata budžetskih davanja koji se rijetko susreću u standardnim izvještajima o izvršenju budžeta, kao što su, primjerice, izdvajanja za mlade (u segmentu transfera i grantova prema pojedincima) ili za humanitarne organizacije (u segmentu neprofitnih organizacija), što doprinosi originalnosti ove analize.

Analiza je provedena na razini jedinica lokalne samouprave (gradova i općina). U BiH postoje 143 jedinice lokalne samouprave (FBiH 79, RS 64). Korišteni su podaci iz 32 JLS iz oba bosanskohercegovačka entiteta.

Kompletan dokument možete preuzeti klikom ovdje.