Ambasada Sjedinjenih Američkih Država – Program kulturnih grantova

Opis:

Cilj Programa kulturnih grantova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa bosanskohercegovačkom javnošću i promoviraju međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine. Grantovi se općenito dodjeljuju u iznosima između 1.000 i 15.000 dolara neprofitnim organizacijama i institucijama za umjetničke i kulturne nastupe, gostujućim govornicima/direktorima/izvođačima, prava na američka djela, izložbe, radionice, itd., koji unaprjeđuju ciljeve programa. Grantovi će se razmatrati tri puta godišnje – 31. januara, 30. aprila i 31. jula. Projektni prijedlozi se dostavljaju 3-6 mjeseci prije planiranog događaja ili aktivnosti.

Šta tražimo?

 • Programska komponenta koja pomaže u izgradnji i unaprjeđenju odnosa između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i/ili uvodi novi element američke kulture u Bosnu i Hercegovinu
 • Projekat sa jakim umjetničkim vrijednostima
 • Obrazovna komponenta, kao što je radionica ili master klasa gostujućeg umjetnika
 • Projekti koji imaju koristi za široku grupu ljudi ili imaju plan da proširiti postignute rezultate u javnosti

Vaš projektni prijedlog će također biti ocijenjen na osnovu sljedećeg:

 • Kvalitet opisa projektnog prijedloga i postizanju navedenih rezultata
 • Konkretan i logičan budžet
 • Implementacijski kapacitet podnosioca zahtjeva

Kako se prijaviti:

Molimo vas preuzmite aplikacioni obrazac za Program kulturnih grantova sa naše web stranice, popunite je na engleskom jeziku i pošaljite je na SarajevoOPAGrants@state.gov. Pažljivo pročitajte upute prije nego što popunite svoju obrazac.

Molimo vas pročitajte i dodatne obavezne aplikacione obrasce za prijavu opisane na kraju ovog teksta.

Upute za prijavu za Program kulturnih grantova: Pažljivo pročitajte i ispunite svako pitanje prema uputama. Izostavljanje bilo koje od traženih informacija odgodit će pregled vašeg projektnog prijedloga i može rezultirati eliminacijom iz razmatranja vaše aplikacije.

1. Kontakt informacije podnosioca prijave:

 • Organizacija koja implementira projekat: Navedite zvanično registrovani naziv organizacije.
 • Kontakt osoba i pozicija: Ime i pozicija koordinatora projekta, odnosno osobe koja je ovlaštena za potpisivanje službenih dokumenata, ako se razlikuje od koordinatora projekta. Možete navesti i ime koordinatora projekta ili osobe koja je ovlaštena za potpisivanje službenih dokumenata.
 • Adresa/poštanski broj i grad
 • Broj telefona
 • E-mail: Molimo uključite i generalno e-mail adresu vaše organizacije i e-mail koordinatora projekta.

2. Osnovne informacije o projektnom prijedlogu:

 • Naziv projekta:
 • Traženi iznos (USD)/Iznos udjela u troškovima (USD)/Ukupni troškovi (USD): Molimo navedite iznos sredstava koji se traži od Ambasade. Ako postoji dio troškova (druga organizacija koja pokriva dio ukupnih troškova projekta), molimo navedite iznos ovdje. Molimo navedite ukupan trošak projekta kojeg dobijete kada saberete iznos koji tražite od Ambasade SAD-a i iznos zajedničkog udjela.

1. Sažetak: U 50 riječi ili manje, opišite šta je vaš projekt osmišljen da postigne i zašto bi trebao dobiti podršku od Ambasade.

2. Definiranje trenutne situacije: Jasno identificirajte problem kojim će se vaš projekt baviti. Molimo vas da objasnite šta uzrokuje problem i koji aspekt ovog uzroka rješavate.

3. Ishod projekta: Objasnite kako želite riješiti ovaj problem objašnjavajući rezultate vašeg projekta. Rezultat se definiše kao uticaj ili promjena u znanju, vještinama i/ili stavovima učesnika, kao i dugoročni uticaj na njihove zajednice.

4. Opis projektnih aktivnosti: Opišite projektne aktivnosti koje planirate implementirati kako biste postigli rezultate.

5. Lokacije projektnih aktivnosti: Navedite gradove/naselja/zajednice u kojima će se projektne aktivnosti održati.

6. Američka kulturna komponenta: Molimo objasnite kako aktivnosti projekta donose američku kulturu osobama koje žive u BiH.

7. Ciljna grupa: Opišite očekivane korisnike vašeg projekta, uključujući procjenu broja korisnika i starosnu dob.

8. Raspored i vrijeme projekta: Opišite trajanje projekta u mjesecima i dostavite pregled rasporeda aktivnosti. Ako imate određeni vremenski okvir, navedite datume i objasnite zašto se vaš projekat mora održati u tom vremenskom okviru.

9. Ključno osoblje: Navedite imena, pozicije i uloge ključnog osoblja uključenog u projekat, uključujući osoblje organizacije i sve stručnjake ili trenere koje ćete angažovati za implementaciju projekta. Dostavite kratak pregled (1-2 rečenice) njihovog iskustva/kvalifikacija. Koliki će dio njihovog vremena biti iskorišten za podršku vašem projektu?

10. Projektni partneri: Ako implementirate svoj projekat zajedno sa bilo kojom drugom organizacijom, navedite nazive i vrstu uključenosti tih partnerskih organizacija. Partnerska organizacija je organizacija sa kojom radite na razvoju i implementaciji projekta. Partnerske organizacije također moraju dobiti DUNS brojeve. Imajte na umu: izvođači koje angažujete za isporuku dobara ili usluga kao što su treneri, web programeri ili dobavljači NISU partnerske organizacije.

11. Očekivani rezultati projekta: Rezultat se definira kao direktni i opipljivi rezultati projektnih aktivnosti (broj obučenih ljudi, broj sprovedenih kampanja javnog zagovaranja, broj medijskih članaka ili postova na društvenim mrežama koji promovišu prioritete Ambasade SAD-a, itd.).

12. Opis organizacije koja implementira projekat: Ukratko objasniti misiju organizacije, datum registracije, broj zaposlenih, njihovo radno iskustvo, broj volontera, dosadašnje i tekuće programe koje organizacija implementira, kao i njene tehničke i upravljačke kapacitete. Molimo vas da ukratko objasnite koje ste procedure interne kontrole uspostavili za upravljanje sredstvima grantova.

13. Prethodno finansiranje od strane Vlade SAD-a: Navedite da li je implementacijska organizacija primila prethodna sredstva od Vlade SAD-a. Ako jeste, navedite naziv projekta, godinu i iznos finansiranja za svaki projekat.

14. Detaljan budžet: Dostavite budžet u tabeli, u iznosima u američkim dolarima, dijeleći budžet na kategorije označene u aplikacionom obrascu. Molimo vas da vaše navedene projektne aktivnosti pravilno budžetirate na osnovu razumne tržišne cijene za osoblje, dodatne troškove, putovanja, ugovorne usluge, materijal i druge direktne troškove. Odnos između administrativnih troškova (osoblje, doprinosi i drugi direktni troškovi) i programskih troškova (putni, nabavke i troškovi ugovora) imat će uticaj na evaluaciju projekta. Dijeljenje troškova nije potrebno. Međutim, aplikant može ponuditi podjelu troškova na dobrovoljnoj osnovi uključujući volonterski doprinos. Odsustvo dijeljenja troškova ni na koji način neće uticati na evaluaciju projekta. Međutim, ako aplikant uključuje podjelu troškova u projektnom prijedlogu, tada je aplikant odgovoran za to. U slučaju da aplikant ne obezbijedi minimalni iznos podjele troškova kako je navedeno u odobrenom budžetu, doprinos od strane Ambasade se može smanjiti u naturi.

15. Opis budžeta: Molimo vas narativno objasnite svoj budžet, detaljno opišite dužnosti osoblja, navedite imena trenera/moderatora/stručnjaka i projektnog osoblja i razvrstajte troškove putovanja i smještaja (tj., koliko ljudi, koliko noćenja, cijena po osobi dnevno).

Dodatni obavezni obrasci:

Pored aplikacionog obrasca za program grantova za kulturu, vaš projektni prijedlog se ne neće razmatrati bez svih dolje navedenih elemenata. Svi obrasci i uputstva dostupni su na našoj web stranici, Grant Opportunities.

Za pojedince:

 • SF424A (Informacije o budžetu za negrađevinske programe)
 • SF-424B (Osiguranje za negrađevinske programe) je potrebno samo za one kandidate koji su se registrovali na SAM.gov prije 2. februara 2019.

Za organizacije:

 • SF-424 (Zahtjev za federalnu pomoć – organizacije). Obavezno uključite svoj DUNS broj u aplikaciju.
 • SF424A (Informacije o budžetu za negrađevinske programe)
 • SF-424B (Osiguranje za programe negrađevinske programe) je potrebno samo za one kandidate koji su se registrovali na SAM.gov prije 2. februara 2019. godine.
 • Aplikacioni obrazac (maksimalno 6 stranica): Projektni prijedlog treba da sadrži dovoljno informacija da bi svako ko nije upoznat s prijedlogom shvatio tačno šta podnosilac želi da uradi.
 • DUNS broj (koji će biti uključen u obrazac SF–424)
 • Screenshot vaše SAM registracije ili ispis vašeg registracijskog dokumenta sa SAM.gov web stranice.

**Napomena: Dobijanje DUNS broja i registracija u SAM-u može potrajati do mjesec dana. Preporučujemo vam da ovaj proces započnete što je prije moguće, jer nijedan projekni prijedlog koji ne uključuje DUNS brojeve i završene SAM.gov registracije neće biti razmatran.**

Kako ispuniti sve obavezne prethodno pomenute registracije?

1. Ko se mora registrovati?

Sve organizacije koje se prijavljuju za grantove (osim pojedinaca) moraju imati prethodno pomenute registracije. Sve registracije su besplatne:

 • Jedinstveni identifikator entiteta iz Dun & Bradstreet (DUNS broj)
 • NCAGE/CAGE kod
 • SAM registracija
 • Napomena: pojedinci su izuzeti od zahtjeva za registraciju na DUNS i SAM.gov. Jednostavno unesite 123456787 u polje DUNS u obrascu SF-424.

2. Prvo aplicirajte za svoj DUNS broj

Da biste dobili DUNS broj, molimo vas posjetite Dun and Bradstreet web stranicu. Molimo da odvojite dovoljno vremena jer proces može potrajati i do trideset dana.

3. Zatim aplicirajte za svoj NCAGE/CAGE kod

 • Da biste aplicirali, posjetite web stranicu CAGE/NCAGE Code Request
 • Uputstva za NCAGE proces su dostupna ovdje.
 • Za pomoć za proces dobijanja NCAGE koda izvan SAD-a, molimo vas nazovite 1-269-961-7766
 • Kontakt e-mail: NCAGE@dlis.dla.mil za sve probleme u procesu dobijanja NCAGE koda.

4. Nakon što dobijete svoj NCAGE kod, dovršite registraciju na SAM.gov

 • Za registraciju u SAM sistemu molimo vas posjetite web stranicu.
 • Molimo pročitajte brzi vodič za registraciju grantova u prilogu koji je dio paketa aplikacije koji je objavljen na web stranici Ambasade.
 • SAM registracija se mora obnavljati svake godine, pa čak i ako ste već registrirani u SAM-u, provjerite da li je vaša registracija još uvijek važeća.

Cultural Grants Program – U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina (usembassy.gov)

Related Posts

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023.

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023. (12.8.2022)  PDF dokument Javnog poziva  Obrazac za prijavu programa  Obrazac 1  Obrazac 2  Obrazac 3  Obrazac 4  Obrazac 5  Obrazac 5a  Obrazac 6  Obrazac 7  Obrazac 8  Obrazac 9 Izvor: trebinje.rs.ba

Omladinska banka Zavidovići – IV poziv za mlade 2022

Omladinska banka Zavidovići poziva mlade da pišu mikrobiznise od 05.08. do 05.09.2022. godine do 14 sati.  Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za[…]