Aktivizam je pokretač društva

U okviru USAID-ovog projekta „Snaga lokalnog“, Mreža za izgradnju mira je organizovala radionicu posvećenu civilnom aktivističkom djelovanju. Predstavnici_e organizacija civilnog društva, škola koje su uključene u duštvene projekte i mladi aktivisti_ce su razmijenili iskustva i kroz interaktivnu radinicu dobili znanja iz specifičnih kanala aktivizma.

Predavačice na radionioci su bile aktivistica i psihologinja Hana Sokolović, Alma Fejzić, menadžerica organizacije CROA i Radenko Udovičić, istraživač i komunikolog iz Mreže za izgradnju mira.

Većina učesnika smatra da su građani neaktivni i da NVO sektor mora da nađe način da motivira građane da se pridruže akciji jer je promjena moguća. Takođe, stav predavača, ali i većine učesnika, je da se najbolji rezulteti ostvaruju kada postoji jedinstvo civilnog i javnog sektora gdje su dobro definisani ciljevi i gdje svako ima svoje aktivističko zaduženje.