13 UDRUŽENJA GRAĐANA ZAHTIJEVA SREĐIVANJE STANJA U ZDRAVSTVU

13 udruženja građana, iz više bh. gradova pokrenuli su inicijativu “Zdravstvo za sve!”, prema ministarstvima zdravlja FBiH i KS, u kojoj  zahtijevaju da se zaustavi propadanje zdravstva, hitno “okonča haos koji vlada već duže vrijeme u pojačano rizičnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji” i da se ponude rješenja trenutne krize zdravstvenog sistema.

Oni traže da se omogući liječenje bolesnih i osigura zdravstvena zaštita građana, za koju očigledno smatraju da je u ovom trenutku ugrožena.

Više na: https://antikorupcija.info/13-udruzenja-gradjana-zahtjeva-sredjivanje-stanja-u-zdravstvu/