U potrazi smo za Office Managerom

Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra u potrazi je za

Office Managerom*

Potrebna nam je motivisana i organizovana osoba, sa izvrsnim komunikacijskim i multitasking vještinama, koja je u svome radu detaljna! Neke od najvažnijih odgovornosti našeg budućeg Office Managera bit će pružanje podrške u administrativnim i finansijskim operacijama; vođenje finansijskih evidencija; obrada računa; upravljanje opskrbom ureda i, podrška osoblju u administrativnim zadacima.

Koji su tvoji budući zadaci?

Vođenje finansijskih evidencija, uključujući knjiženje ulaznih i izlaznih računa, te praćenje troškova.
Obrada računa i izrada finansijskih izvještaja za upravljanje.
Upravljanje opskrbom ureda, što podrazumijeva narudžbe potrepština i koordiniranje njihovom dostavom.
Koordinacija administrativnih zadataka, od kojih neki mogu biti vođenje evidencije osoblja i koordinacija putovanja.
Praćenje i koordinacija uslugama održavanja ureda, te komunikacija sa vanjskim dobavljačima.
Saradnja sa računovodstvom u svrhu pravilnog vođenja knjigovodstva i adekvatne pripreme za poreske obveze.
Pružanje podrške osoblju u okviru administrativnih pitanja i koordinacija internih procesa.

Šta je potrebno da postaneš naš Office Manager?

Najmanje srednja stručna sprema; poželjno više obrazovanje u finansijama, računovodstvu i/ili srodnim područjima.
Minimalno jedna godina radnog/volonterskog iskustva u administrativnim i/ili finansijskim poslovima.
Dobro poznavanje MS Office paketa, sa nagaskom na Excel.
Izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost rada u timu.
Detaljna orijentacija i sposobnost rješavanja problema.
Sposobnost prioritetizacije zadataka i rada u dinamičnom okruženju.
Ukoliko si strastven kada su u pitanju finansije i administracija, a rado bi doprinio efikasnom radu našeg ureda, pridruži nam se na poziciji Office Managera. Mi ti obećavamo ugovor na godinu dana, s početkom 01.08.2024., uz mogućnost produženja.

Prijavi se na mail fsbss@mentorstvo.ba, najkasnije do 12.07.2024.

Šta tvoja prijava treba sadržavati?

CV/biografiju na najviše dvije stranice, sa minimalno jednim kontaktom za referencu.
Popratno pismo, ne duže od jedne stranice, u kome ćeš odgovoriti na sljedeća pitanja:
Zašto želiš raditi u Fondaciji? Otkrij nam u nekoliko rečenica šta te to motiviše.
Šta smatraš da bi mogao biti tvoj najveći izazov u radu na poziciji Office Managera i kako bi ga riješio?
Rad u Fondaciji podrazumijeva prilike za učenje i napredak. Koja te oblast najviše zanima i u njoj bi volio usavršiti svoje znanje?
Pristigle prijave će obraditi Komisija, a onda najbolje kandidate pozvati na razgovor i testiranje, koji će biti realizovani u periodu od 15. do 31. jula 2024. godine u prostorijama Fondacije za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra.

*Fondacija Stariji brat, starija sestra promoviše rodno korektan jezik. U tekstovima se krosti samo jedan rod, u svrhu pospješivanja čitljivosti teksta, no iz konteksta je jasno da se odnosi na oba roda.

Izvor: rolify.com