Smanjenje zagađivanja zraka: KS će subvencionirati zamjenu peći i kotlova

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za implementaciju pilot projekta “Subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama”.

Ovlašten je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić da tim povodom  potpiše Sporazum sa UNDP-om, kao implementatorom projekta.

Izvor: https://nap.ba/news/70592?fbclid=IwAR39cnjjGh51lFfTfdGioiAreJNNyOfJfC9ROOfYdIN9mc4wt5Acp927Ya4