Rezultati podrške kroz Fond Kiseljak 2024.

Komisija za dodjelu grantova Fondacije tuzlanske zajednice je razmatrala četiri aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja MZ Kiseljak, pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak u periodu od 17. aprila do 17. maja 2024. godin, te 4. jula donijela odluku o finansijskoj podršci za dva projekta. 

To su: 

R.br. NOSILAC  PROJEKTA PROJEKAT ODOBRENI  IZNOS/KM 
UG “Evropski put Roma” Tuzla Romi su aktivni 2.450,00 
Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla Očuvanje romske kulture i tradicije 1.550,00 
                                                                                                                  UKUPNA PODRŠKA 4.000,00 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, a sredstva će biti odobrena aplikantu ukoliko obezbijedi saglasnost od nadležnih institucija za realizaciju projekta. Rok za dostavljanje dodatne dokumentacije je 25. juli 2024. godine. U slučaju da aplikant ne dostavi popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan. 

R.br. NOSILAC  PROJEKTA PROJEKAT ODOBRENI  IZNOS/KM 
NG građana – Studenac Ševar 3 Čist okoliš 3.500,00 
                                                                                                                  UKUPNA PODRŠKA 3.500,00 

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstava za 1 projekat i to: 

R.br. APLIKANT PROJEKAT Odobreni iznos/KM 
NG  Romski aktivisti muzike i plesa, romske tradicije Muzika, kultura i romska tradicija 0,00 
                                 UKUPNA PODRŠKA 0,00 

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Izvor: fondacijatz.org