P O Z I V Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u II semestru 2021.

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) objavio je Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u II semestru 2021. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i „specijalnih projekata“.

ℹ️Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa Programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo za podršku omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Više informacija o navedenom pozivu možete pronaći na https://www.coe.int/en/web/youth/priorities i u prijavnom obrascu.

Izvor: https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/poziv-evropskog-upravnog-odbora-za-mlade-cdej-za-dostavu-prijava-za-aktivnosti-koje