Najava događaja: Konferencija Snaga lokalnog kao faktor razvoja lokalne zajednice

U okviru implementacije petogodišnjeg programa Snaga lokalnog koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u periodu od 21-23. juna će biti održana godišnja konferencija Snaga lokalnog kao faktor razvoja lokalne zajednice.

Konferencija Snaga lokalnog kao faktor razvoja lokalne zajednice ima za cilj dodatno umrežavanje svih partnera_ica koji_e implementiraju program Snaga lokalnog: Fondacije Mozaik, Instituta za razvoj mladih KULT, Fondacije tuzlanske zajednice, Centra za građansku suradnju Livno i Mreže za izgradnju mira, sa relevantnim akterima koji rade u lokalnim zajednicama: predstavnicima_ama nevladinih organizacija aktivnih na lokalnom nivou, predstavnicima_ama razvojnih agencija, lokalnih medija i lokalnih vlasti.

Konferenciju će pozdravnim govorom otvoriti Nancy J. Eslick, Direktorica Misije USAID-a u BiH i Nataša Maksimović, Predsjednica Udruženja Mreža za izgradnju mira. Tokom prvog dana konferencije učesnici_e će imati priliku slušati i diskutovati o radu USAID-a u BiH, programu Snaga lokalnog, komponentama Snage lokalnog predstavljenih kroz rad partnerskih organizacija, te izazovima u radu na poboljšanju lokalne zajednice u svjetlu prilagođavanja ograničenjima tokom pandemije COVID – 19.

Nakon prvog dijela konferencije planiran je rad u grupama sa ciljem davanja odgovora na dodatne upite prisutnih povodom programa Snaga lokalnog, dodatnog povezivanja prisutnih na konferenciji, ali i osmišljavanja konkretnih ideja i inicijativa za partnerstva između partnera_ica Snage lokalnog i ključnih lokalnih aktera_ki. Svaka radna grupa će biti mix predstavnika_ca partnerskih organizacija i lokalnih aktera_ki. Prije rada u radnim grupama učesnici_e će prvog dana konferencije imati priliku saznati više o fokusu rada svake od partnerskih organizacija, postignućima tokom njihove dosadašnje implementacije u okviru programa Snaga lokalnog, kao i izazovima, što će dati osnovu za buđenje interesovanja i motivacije učesnika_ca, refleksiju, potencijalne sugestije za poboljšanje, ali i razvijanje ideja za umrežavanje i zajednički rad sa partnerskim organizacijama.

Otvaranje konferencije je planirano u 10:30 sati u utorak 22. juna, pratite Facebook stranicu Mreže za izgradnju mira gdje ćete imati priliku pratiti uživo prenos otvaranja konferencije.

#Snagalokalnog #USAinBiH #usaidbih #USAID #FondacijaMozaik #FondacijaTuzlanske Zajednice #CentarZaGrađanskuSuradnjuLivno #InstitutKULT #MrežaZaIzgradnjuMira

Related Posts

Pravovremena adaptacija, ulaganje u ljudstvo i interne procese vodilja napretka Agora centra

U ulici Maršala Tita na broju 109 u Tuzli nalazi se Društveno edukativni centar Agora – nezaobilazna destinacija namijenjena druženju, edukaciji i profesionalnom usavršavanju iz oblasti stranih jezika, informatike, programiranja i drugih specifičnih programa koje mogu pohađati svi zainteresovani bez obzira na godine i prethodno obrazovanje. Ističući važnost neformalne edukacije i neprestanog učenja tokom života, edukativne programe Agora centra […]

Konferencijom „Youth Inspiration Academy“ obilježen Međunarodni dan volontera

Simbolično na Međunarodni dan volontera, svečanom dodjelom priznanja ˝Junak/junakinja svoje zajednice 2021˝ zatvorena je ovogodišnja ˝Youth Inspiration Academy“, koju je za mlade sa područja Tuzlanskog kantona organizovala Fondacija tuzlanske zajednice. I ove godine, u periodu od 01. do 05. decembra u prostorijama Centra za Kulturu Tuzla, mladi su imali priliku učestvovati u edukativnim radionicama usmjerenim na njihov[…]