Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava MKS KS za 2021

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo obavještava javnost da je objavljen Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava ovog ministarstva za 2021. godinu.

Kako su naveli, kriteriji, prijava i obrasci za učešće u Javnom pozivu za sufinansiranje projekata kulture i sporta objavljeni su na web stranici https://mks.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-predlaganje-projekata-kulture-i-sporta-radi-sufinansiranja-iz-3 , a mogu se i preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo, na recepciji, u ulici Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do petka, 02. aprila 2021. godine, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

U prilogu se nalazi dokument Javnog poziva

Više informacija ovdje