Javni poziv za male grantove s ciljem poboljšanja pristupačnosti usluga u ugostiteljskim objektima za osobe s invaliditetom:

Javni poziv za registrovana ugostiteljska preduzeća u Bosni i Hercegovini za dodjelu grant sredstava s ciljem poboljšanja pristupačnosti usluga u ugostiteljskim objektima za osobe s invaliditetom.

Grant sredstva se dodjeljuju za: unapređenje pristupačnosti smještaja, inicijative fokusirane na podizanje svijesti o postojećim preprekama, usluge inkluzivnog ugostiteljstva, obuku i educiranje osoblja, te kampanje za smanjenje društvenih predrasuda.
Za dodatne detalje i uslove i preuzimanje aplikacije: https://turizambih.ba/usaid-turizam-objavljuje-javni-poziv-za-ugostiteljska-preduzeca/
Info sesija (online): 29.02.2024 14:00-15:00 sati
Prijavite se za info sesiju slanjem vašeg imena i prezimena i naziva organizacije iz koje dolazite na email adresu grants@turizambih.ba
Rok za slanje aplikacije: 25. mart 2024. do 17:00 sati.

**
Public call for registered hospitality companies in Bosnia and Herzegovina for the allocation of grant funds aimed at improving the accessibility of services in hospitality facilities for people with disabilities.

Grant funds are awarded for: improving accommodation accessibility, initiatives focused on raising awareness of existing barriers, inclusive hospitality services, training and educating staff, and campaigns to reduce social prejudices.
For additional details and conditions and to download the application: https://turizambih.ba/en/usaid-turizam-announces-a-public-call-for-enterprises-in-hospitality-sector/

Info session (online): February 29, 2024 14:00-15:00. Register for the info session by sending an email with your name, surname, and the name of the organization you are coming from to grants@turizambih.ba Application deadline: March 25, 2024, by 17:00.

#TurizamBiH #BosnaiHercegovina #BosniaAndHerzegovina #TheMostExcitingDestinationInTheWorld #USAIDTurizam #USAID #USAinBiH #USAIDBiH