Izgradnja snažnog političkog imidža i umrežavanje je put ka uspjehu na lokalnim izborima

Grupa mladih političara i političarki, članova različitih bosanskohercegovačkih stranaka je započela svoju obuku kroz koju će učiti, misliti i djelovati za bolji položaj mladih u našoj zemlji.

Kroz 2024. godinu Institut surađuje sa 18 mladih političara i političarki kako bi upravo oni postali aktivni u zagovaranju pitanja mladih u zajednicama gdje djeluju. Prvi trening u okviru obuke je imao i fokus na pripremi za lokalne izbore 2024. godine u Bosni i Hercegovini.

Prvi intenzivni i interaktivni modul obuke okupio je mlade političare pružajući im priliku da unaprijede svoje vještine i steknu nova znanja koja su ključna za uspjeh na političkoj sceni.

“UMiDp program mi se čini kao jedinstvena prilika usvajanja alata za osnaživanje mladih u BiH.
Razvijanje  samopouzdanja i političkih vještina koje su potrebne za aktivno učešće u društvenom životu i donošenju odluka koje utiču na naš život i zajednicu će mi itekako  koristiti tokom mog političkog angažmana. Pored toga upoznao sam sjajne mlade političke lidere iz cijele Bosne i Hercegovine.” kaže Tarik Alić, član NiP i gradski vijećnik u Goraždu.

Kroz obuku Institut želi podržati mlade političare da izgrade prepoznatljiv i pozitivan imidž koji će im omogućiti da se izdvoje na lokalnim izborima. Kroz razne radionice i predavanja, učesnici su se fokusirali na osobne komunikacijske vještine, vlastito samopouzdanje u dijalogu, debatiranje i argumentiranje. U okviru prvog modula polaznici su imali priliku posjetiti Narodnu skupštinu Republike Srpske, te se upoznali sa radom stručne službe i pripremama sjednica ovog parlamenta.  U narednom periodu polaznici obuke će nastaviti baviti se zagovaranjem pitanja mladih, te političkim sistemom Bosne i Hercegovine. U polju političkog imidža polaznici će nastaviti istraživati brenidranje i strategije za dobru izbornu kampanju, te kako adekvatno komunicirati sa biračkim tijelom.

„Ova obuka je pravi primjer kako se mladima mogu pružiti vrijedni alati za njihovo osobno i profesionalno usavršavanje. Stručna predavačica je kroz dinamične prezentacije i praktične zadatke uspjela približiti složene koncepte na jednostavan i razumljiv način. Jedan od najvažnijih aspekata ove obuke bila je prilika za umrežavanje. Energija i entuzijazam koji su vladali među sudionicima bili su zarazni, zbog čega se veselim budućim modulima koji će, bez sumnje, nastaviti oblikovati pozitivne promjene u društvu.“ kaže Barbara Antolovć iz HDZ BiH.

UMiD za omladinske političke lidere (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče o političkom sistemu BiH i djelovanju u njemu, unaprijede svoja znanja za aktivno zagovaranje za bolji položaj mladih. Kroz obuku grade svoj politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

Izvor: mladi.org