Šta je projekat

Snaga lokalnog?

Snaga lokalnog će kroz svoju podršku lokalnim organizacijama kreirati za njih održive „mehanizme samopomoći“ širom zemlje, posebno u područjima gdje takvi mehanizmi nisu lako dostupni. Kroz Snaga lokalnog ćemo omogućiti ljudima da obogaćuju vlastite zajednice i pridruže se liderima u poticanju lokalnog razvoja koji će biti baziran na učešću svih zainteresovanih aktera i koji će imati širok opseg. Krajnji cilj Mreže mira u okviru Snaga lokalnog je da doprinese unapređenju lokalnih kapaciteta za rješavanje relevantnih razvojnih izazova koji utiču na društvo Bosne i Hercegovine.

Pomoć sugrađanima