Fondacija Educos, odgajamo generacije spremne pomoći drugima

„Najbolje stvari u životu su besplatne“ izreka je kojom se mogu opisati rad i nastojanja Fondacije „Educos“ koja se bavi stipendiranjem učenika i studenata, te edukacijom osnovaca i srednjoškolaca.  „Educos“ je nestranačka i nevladina fondacija koja se bavi isključivo obrazovanjem, odgojem i organizovanjem događaja u cilju izgradnje boljeg društva, a djeluju u Sarajevu i Travniku.

Fondacija „Educos“ već dugi niz godina organizira besplatne instrukcije iz različitih oblasti za osnovce i srednjoškolce, besplatnu pripremnu nastavu za eksternu maturu, a nude i pomoć školarcima pri pisanju zadaće, čitanju lektire…Organizuju i različite seminare, radionice, predavanja za aktiviste, ali i za širu društvenu zajednicu.

Prema riječima direktora Fondacije Hasiba Gabeljića i prije samog osnivanja, neformalna grupa lokalnih altruista i filantropa godinama je pomagala i stipendirala studente i učenike.

– Godine 2017.,  krug stipendista, ali i stipenditora dostigao je zavidan nivo te smo registrovali Fondaciju za unapređenje kuture i obrazovanja „Educos“. Naša primarna misija je podizanje učeničkih i studentskih standarda, biti društveno odgovoran i društveno koristan i to prenijeti na mlade ljude – kazao je Gabeljić.

Sve aktivnosti Fondacije finansiraju građani koji uplaćuju mjesečne donacije, priloge i stipendije.

– Motiv i inspiraciju za finansiranje ovog tipa studenta i učenika, odnosno aktivnosti „Educosa“ jesu upravo rezultati koje Fondacija i njeni učenici, studenti ostvaruju  u oblasti obrazovanja, kulture, volontiranja. Već imamo generacije koje su završile fakultete, a sada su ugledni članovi bh društva i veliki procenat ih je uključen u stipendiranje novih učenika. Možemo reći da je to i naš najveći uspjeh – ističe Gabeljić.

U direktni program Fondacije Edukos trenutno je uključeno 50  uspješnih, taletovanih i nadarenih mladih ljudi iz naučnih, istraživačkih, kulturnih i sportskih oblasti. Indirektno u rad Fondacije kroz volontiranje, instukcije, kurseve, radionice  uključeno je oko 150 učenika. Konkurs je otvoren tokom školske/akademske godine i svi koji žele mogu biti dio porodice „Educos“.

Posebna aktivnost Fondacije koju rado ističu jesu besplatne instrukcije za sve učenike osnovnih škola u Sarajevu u njihovim edukativnim centrima.

– Predavači su naši stipendisti, a oko 150 učenika pohađa instrukcije i kurseve, matematike, engleskog, programiranje (python i arduino). Edukativni centar nastao je kao plod potrebe naših stipendista za prostorom gdje će volontirati s jedne i potrebe učenika za instrukcijama s druge strane. Predavači nisu obični volonteri već mentori i za to dobiju certifikat što je značajana stavka u njihovom CV-u. Druga važna stvar je da oni na taj način, predavanjem, svoje znanje osvježe i stalno su u mentalnoj kondiciji. Treća stvar je da mi nastojimo promijeniti svijest postratnih generacija i da pređemo iz pozicije podređenog položaja u položaj gdje ćemo mi da pomažemo nekom – objašnjava Gabeljić.

Ono što je posebno važno učenicima završnih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajeva i njihovim roditeljima je besplatna pripremna nastava za eksternu maturu.

– Eksterna matura je prva prepreka za upis u najbolje i željene srednje škole. Zbog toga smo odlučili da ponudimo i takvu vrstu edukacije. Učenici se sa mentorima pripremaju za polaganje eksterne mature iz bosanskog i engleskog jezika te matematike, a  prema katalozima Ministarstva obrazovanja KS. Plan je da učenici dva puta završe zadati katalog zadataka, prvi put do nove godine, a drugi od početka drugog polugodišta do termina polaganja, tako da spremni dočekaju upis u željenju školu. Ništa manje važan je i projekat „domaća zadaća“, gdje djeca sa našim edukatorima rade domaću zadaću iz svih predmeta – ističe Gabeljić.

Dodaje da u aktivnostima „Educosa“ veoma važno mjesto zauzimaju obilježavanje značajnih datuma poput pošumljavanja za Dan državnosti BiH, obilježavanje Međunarodnog dana mira,  izleti i ekskurzije unutar BiH i inostranstvo, koje su i praktična edukacija.

– Na početku školske/akademske godine postavimo određene polugodišnje i godišnje ciljeve, kao stimulans našim stipendistima, a kao nagradu dobiju ekskurziju. Cilj posjeta unutar zemlje je upoznavanje sa kulturom, historijom i tradicijom naroda BiH. Posjete van BiH imaju dimenziju upoznavanje različitosti, razmjenu iskustava, dijalog, panele, konferencije, međusobnu saradnju, posjete…Za osnovce organiziramo ljetni kamp gdje neki prvi put spavaju u šatoru, pale logorsku vatru. Također za polaznike instrukcija organiziramo i „escape room“ koje su ujedno i zabava i primjena naučenog – kaže Gabeljić.

U okviru Fondacije djeluje i Đački dom u Travniku, a korisnici usluga su stipendisti Fondacije, učenici koji pohađaju lokalne srednje škole u Travniku, a dolaze iz udaljenih dijelova Srednjobosanskog kantona.

– Pored smještaja i ishrane učenicima se nudi mogućnosti dodatnih edukacija, instrukcija, priprema za takmičenja, kao i zabavno-rekreativne aktivnosti – kaže on.

Na pitanje da li su zadovoljni koliko i kako lokalna zajednica i drugi nivoi vlasti prepoznaju njihove projekte Gabeljić ističe:

„Zadovoljni smo, ali prostora za saradnju treba i mora biti više. U pitanju je uzročno-posljedična veza, gdje se možemo i trebamo međusobno nadopunjavati, kako sa lokalnim, vladinim , tako i nevladinim organizacijama.  Planiramo u budućnosti podići nivo  kvaliteta za postojeće aktivnosti, povećati broj volontera i  proširiti kapacitete edukativnih centara. Otvoreni smo i pozivamo na saradnju sve ljude dobre volje, institucije i organizacije kako bismo zajedno planirali buduća djelovanja – zaključuje Gabeljić.

Rašida Krujezi, koordinatorica za studentice Fondacije „Educos“ ističe da je i sama bila stipendista i da želi svojim volonterskim radom pozitivne vrijednosti prenositi na druge mlade ljude.

– Nastojimo zadovoljiti sve potrebe tih djevojaka, da budemo edukativna, moralna i finansijska podrška. Organiziramo izlete, planinarenje, posjete kulturnim institucijama… Kad su u pitanja predavanja pravimo ankete da bismo ustanovili koje ih teme interesuju. Posebno sam ponosna na Klub knjige koji djeluje pri Fondaciji. Uvijek ističemo važnost čitanja, posebno u ovo vrijeme modernih tehnologija – kazala je Krujezi.

Nastavnica Bosanskog jezika i književnosti Havka Ahmetović- Velić bivša je korisnica „Educosa“, a danas je jedna je od mnogobrojnih aktivistica Fondacije.

– Nekad sam ja primala stipendiju, a danas stipendiram drugu djecu. To me veoma ispunjava jer znam koliko je svaki oblik podrške važan u tom periodu života. Uključena sam u volonterski rad Fondacije u obimu u kojem je to moguće, jer sad imam svoju porodicu, ali nikad ne zaboravljam ko mi je pomogao da postanem čovjek kakav danas jesam – kazala je Ahmetović-Velić.

Piše: Mihneta Avdić


Ova priča napisana je zahvaljujući velikodušnoj podršci Američkog naroda kroz program “Snaga lokalnog” Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID). Za sadržaj priče iskljucivo je odgovoran autor i “Mreža za izgradnju mira”. Stavovi izneseni u priči ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Americkih Država.