Dr. Alma Mulac iz BiH dobitnica prestižne nagrade “Kristine Bonnevie” na Univerzitetu u Oslu

Dr. Alma Mulac dobila je prestižnu nagradu Kristine Bonnevie na Univerzitetu u Oslu.

Nagrada će joj omogućiti da provede dva mjeseca na Univerzitetu u Kaliforniji u San Diego Health (univerzitetska bolnica), napisao je na svom Facebook profilu profesor Edhem Čustović.

Ovdje će se baviti istraživanjem i obukom u oblasti medicinske sigurnosti koja se smatra brojem jedan u SAD-u.

Dr. Alma Mulac je farmaceut i doktorica znanosti zainteresirana za sigurno upravljanje lijekovima, održivo poboljšanje kvaliteta, pravednu kulturu i sprječavanje grešaka u liječenju.

Almina želja je da uspostavi saradnju sa Farmaceutskim fakultetom u Sarajevu, svojom matičnom institucijom i bolničkim apotekama.

Nagrada nosi ime Kristine Bonnevie (1872 – 1948.), norveška biologinja. Bila je prva žena koja je diplomirala nauku u Norveškoj (i druga žena u cjelini), prva žena profesorica u Norveškoj, aktivistica za prava žena i političarka Slobodarske liberalne stranke. Njena polja istraživanja bila su citologija, genetika i embriologija. Bila je među prvim ženama koje su izabrane na političku funkciju u Norveškoj.

Velika je čast pripala Almi da dobije nagradu koja nosi ime ove žene pionirke.

Izvor: studomat.ba