Čudo bh.ekonomije: Tešanj je pandemiju prevladao bolje nego bilo koji drugi grad u državi

Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine  na prostoru općine Tešanj u prvih 11 mjeseci 2020. godine evidentiran je ukupni promet preko fiskalnih uređaja od 1.280.203.487, 27 KM, što je najviše od 12 općina ili gradova u Zeničko-dobojskom kantonu. Tešanj je, po tom ekonomskom pokazatelju, sedma općina ili grad u FBiH. Više je uplaćeno samo u sarajevskim općinama Novi Grad (3.068.174.007,74) i Ilidža (2.720.057.308,83), zatim gradovima Tuzla (2.324.638.491,20) i Mostar (2.240.461.607,53), koji su i kantonalna sjedišta, kao i sarajevskim općinama Centar (1.993.325.174,96) i Novo Sarajevo (1.483.933.324,07).

Tešanj je, sada, prvi put pretekao i Grad Zenicu (1.279.502.156,58 KM), koja ima duplo veći broj stanovnika, a uz to je i sjedište te je u njemu registrirano i najviše kantonalnih preduzeća ZDK. 

IZVOZ 11 PUTA VEĆI 

Kada je riječ o ekonomskoj razmjeni roba i usluga, tada je tešanjska privreda tokom 2020. godine ostvarila obim trgovinske razmjene od 722.139.438,00 KM od čega je izvoz iznosio 357.004.099,00 KM, što čini 3,3% ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine sa područja koje čini samo 0,3% teritorije naše države. To nas dovodi do zaključka da izvoz iz navedenog područja 11 puta veći od učešća navedenog područja u površini naše države.

Privreda u Tešnju se suočavala sa posljedicama pandemije, kao i u drugim dijelovima naše države, pa i ostatka svijeta. Treba znati da je Bosna i Hercegovina tokom 2020. godine ostvarila manju ekonomsku razmjenu roba i usluga sa svijetom za 20,21% u odnosu na 2019. godinu, dok je to smanjenje na primjeru lokalne privrede u Tešnju iznosilo 11,7%, što je dvostruko manje od nacionalnog nivoa. Izvoz Bosne i Hercegovine je u istom periodu smanjen za 8,79% , u FBiH smanjenje izvoza je bilo za 9,99%, dok je lokalna privreda općine Tešanj imala manje smanjenje od oba navedena nivoa i ono je iznosilo 7,4%. Ovo nas dovodi do zaključka da je privreda općine Tešanj na uspješniji način prevladala posljedice pandemije nego ostatak naše države. Broj firmi je ostao na nivou prije pandemije sa pojavom novih firmi koje djeluju u različitim djelatnostima“, kazao nam je  prof. dr Ismar Alagić dipl.inž.maš., direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. 

Alagić dodaje da je u protekloj godini u Tešnju bilo 13.327 zaposlenih, od kojih njuh 12.689 s prebivalištem na području ove općine, dok je  broj nezaposlenih iznosio 5.811.

Poređenja radi na broj zaposlenih je bio rekordan u decembru 2019. godine i iznosio 13.871 lica, dok je u istom periodu broj nezaposlenih lica iznosio 5,754. Izneseni podaci govore u prilog činjenice da je tešanjska privreda dosta dobro prevladala izazove pandemije, te se u narednom periodu očekuje potpuno dostizanje rekordnih indikatora prije pojave pandemije virusa Covid-19“, kaže Alagić.

Uprkos brojnim ekonomskim izazovima u protekloj godini, Agencija za razvoj općine Tešanj TRA je ostvarila rekordne rezultate i uspjela ugovoriti projekte u iznosu 1,6 miliona BAM što je  13 puta više nego finansijska podrška koja dolazi iz podrške javnog sektora.

Moramo istaknuti da je riječ o nekim višegodišnjim projektima usmjerenim na povećanje konkurentnosti, inovativnosti, digitalizacije i dekarbonizacije u poslovanju domaćih firmi. Naša agencija je već uveliko postala prepoznatljiva, tako da je kroz naše obuke tokom 2020. godine prošlo više 550 polaznika iz različitih programa kao što su obuke iz rada sa SolidWorks i SolidCAM, obuke zavarivača i montera, Akademija za menadžere i rukovodstvo, Škola brizganja plastike, Akademija za izvozne agente, Akademija digitalnih tehnologija, Akademija za menadžere proizvodnje, Akademija projektnog menadžmenta i dr.Očekujemo da je naš promet uvećan za 57% u odnosu na prethodnu godinu. Među polaznicima naše obuke u toku decembra ostvarili smo da se, nakon obuke u decembru 2020. godine, zaposli čak 40 polaznika naših obuka u lokalnim firmama. Mi smo naše aktivnosti usmjerili na aktivnosti  Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti i već sada smo prepoznati kao resursni centar metaloprerađivačke industrije za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naime, naše usluge tokom 2020. godine koristilo je više od 150 firmi koje dolaze sa područja više od 50 lokalnih zajednica u BiH“, pojašnjava Alagić. 

BROJNE AKTIVNOSTI TRA-e

Tešanjska privreda je veoma proaktivna u području vanjskotrgovinske razmjene tako da je tokom 2020. godine ostvaren izvoz na tržišta više od 69 država, a uvoz sa tržišta 46 država.

U području izvoza naši najznačajniji partneri su Njemačka, Italija, Slovenija, Holandija,Srbija, Hrvatska i Turska. Kada je riječ o uvozu, onda kao najznačajnije partnere treba izdvojiti  Njemačku, Italiju, Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Tursku, Mađarsku i Holandiju. Ono što je vidljivo da su najznačajniji vanjskotrgovinski partneri države Njemačka, Italija i Holandija sa kojima privreda općine Tešanj ima suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni roba i usluga, dok je razmjena sa Slovenijom na nivou ujednačenog uvoza sa izvozom. Ovo nas dovodi do zaključka pokrivenost uvoza sa izvozom od 97,77% je daleko bolji rezultat od pokrivenosti koju su tokom 2020. godine ostvarili Bosna i Hercegovina sa 62,89%, FBiH sa 59,40%, RS sa 76,20% i Brčko distrikt sa 50,68%“, ističe Alagić. 

Govoreći o najčešćim problemima s kojima se susreću privrednici u Tešnju, Alagić nam kaže da su aktivnosti TRA -e usmjerene su na direktnu podršku poslovnoj zajednici kroz brojne programe podrške koji su sastavni dijelovi njihovih projekata.

U saradnji sa mladim informatičarima sa našeg područja izgradili smo platformu Tešanj Connected koja treba pomoći boljem povezivanju poslodavaca i nezaposlenih lica na tržištu radne snage. Potom radimo na izgradnji digitalne tehnološke platforme koja treba biti svojevrsna baza znanja za prvenstveno metaloprerađivačke, ali i druge firme. Zatim, radimo situacijonu analizu sa akcionim planovima za firme iz metaloprerađivačkog sektora, putem koje smo identifikovali više od 100 firmi, a za one koji posjeduju potencijal za rast i razvoj pružit ćemo podršku kroz instrument podrške „small-wins” (male pobjede), podršku uvođenju međunarodnih standarda kvaliteta, podršku uvođenju informacionih sistema za integralno upravljanje resursima preduzeća, boljem povezivanju škola i univerziteta sa privredom, poslovnom povezivanju naših firmi sa partnerima izvan BiH i drugo“, rekao je Alagić.

TRA Agencija je u protekloj godini uspjela obezbijediti odobrenje projekata iz svih značajnih programa podrške koji su dostupni za Bosnu i Hercegovinu, a odnose se na razvoj preduzetništva i ekonomski razvoj kao što su IPA CBC HR-BIH-CG, EU4Business, USAID Razvoj radne snage… Vrijednost odobrenih projekata samo u protekloj godini iznosi 1,6 miliona KM, a u vremenu trajanja agencije otkada je načelu agencije dr Alagić odobreno je više od 30 projekata čija vrijednost prevazilazi 5,5 miliona BAM od čega je 26% su sredstva osnivača, a 74% su donatorska sredstva od kojih više od 96% čine sredstva inostranih donatora.

Ovo su podaci koji ih svrstavaju među najuspješnije razvojne agencije u BiH, posebno gledajući godišnji promet agencije po zaposlenom u zadnjih 10 godina u kontinuitetu. Naime, imaju samo 4 zaposlena, a ostvareni rezultati u proteklom periodu su, kako ističu, svojevrsna obaveza za naredni period.

Sve naše aktivnosti su usmjerene na ostvarivanje potreba zadovoljstva naših korisnika usluga. Kroz naše programe obuke izradili smo specijalizovane priručnike obuke kao što su Upravljanje lancem vrijednosti – snabdijevanje i logistika, Preduzetnička infrastruktura, Vodič za izvoznike, Lean Six Sigma, Priručnik za CNC operatere, Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj suočeni sa izazovima koncepata pametni gradovi i industrija 5.0, Priručnik za menadžere u proizvodnji i održavanju tehničkih sistema-lidere budućnosti, Prerada polimera (injekciono brizganje, tehnologije prerade i spajanja).

U toku 2021. godine bit će izrađen Priručnik za projekte i upravljanje proizvodnjom, Industrijski dizajn i inžinjerska kompjuterska grafika, Tehnike spajanja i montažni sistemi, Montaža mašinskih konstrukcija i zaštita na radu i Vanjsko trgovinsko poslovanje. Teme koje mi obrađujemo predstavljaju aktuelne trendove u modernoj industrijskoj proizvodnji, što se rijetko obrađuje na našim prostorima. Na ovaj način mi idemo u korak sa visokorazvijenim svijetom i pružamo podršku našim firmama. Kao što možete vidjeti naše obuke se odlikuju najboljim programima i vrhunskim predavačima, najnovijom tehničkom opremom i pripadajućim priručnicima za svaki program obuke“, poručio je Alagić.

akta.ba