CRVENI KRIŽ – HUMANOST NA DJELU

Općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo zasniva se na zajedničkom radu volontera i ostalih članova tima koji nastoje doprinijeti boljoj životnoj i zdravstvenoj zaštiti, stavljajući naglasak na adekvatnu prevenciju, kao i nesebičan angažman u izvanrednim situacijama. Ono što članove Crvenog križa stavlja u sami epicentar humanosti jeste i poticanje dobrovoljnosti, kao i samog osjećaja opće solidarnosti.

Asad Kučević, Sekretar Crvenog križa Novo Sarajevo, komentirajući projekte na kojim  njegova organizacija uzima učešće naveo je da je njihov cilj jačanje kapaciteta mladih, te se je s posebnim osvrtom dotakao KA2 CBY Projekat “Safebook za bezbedne mlade” kojeg Srbija zajedno realizuje sa svojim partnerima Beyond Borders – Italija, Idea for life – Poljska, Youth Center “Perspektiva” – Albanija, Crveni križ Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina, Jordan Youth Innovation Forum – Jordan, te Euro – Med EVE Tunis.

 “Projekat “Safebook za bezbedne mlade” ima za cilj promociju bezbjedonosne kulture među mladima kroz novi “Safebook priručnik u omladinskom radu, a na polju bezbjednosti mladih”, – ističe Kučević, te dodaje da je priručnik izrađen kroz Strateško partnerstvo na polju mladih 2021. godine u organizaciji Kluba za osnivanje mladih (KOM018) zajedno sa Beyond Borders i partnerima iz Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Priručnik je proglašen primjerom dobre prakse prema mišljenju Erasmus + Programa.

Fokus na neformalnom obrazovanju

Kučević je naveo da će projekat pružiti omladinskim radnicima i edukatorima nove alate na polju bezbjednosti mladih s fokusom na pet segmenata: vršnjačko nasilje, nasilje na internetu, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, diskriminacija i mentalno zdravlje mladih, s ponosom istaknuvši da su jedina organizacija iz naše zemlje koja uzima učešće na ovom međunarodnom projektu. “Po povratku u lokalnu zajednicu, naši volonteri koji su prisustvovali međunarodnim susretima prenose znanja i metode, te šire, stvaraju i jačaju mrežu neformalno educiranih mladih”, – naglasio je Kučević.

U povodu Međunarodnog dana mladih 12. augusta Crveni križ Novo Sarajevo od 2021. godine organizuje CK FEST kako bi promovirao vrijednosti i načela rada Crvenog križa, s posebnim naglaskom na angažman mladih. Kučević kaže da je ovo dobra prilika za ukazivanje na potrebe i prava mladih volontera, a ujedno i dan kada slavimo postignuća mladih i ohrabrujemo ih za njihovo daljnje aktivno sudjelovanje u društvu, te dodaje da je za CK FEST od krucijalnog značaja animacija i kontakt sa mladima i djecom sa područja općine Novo Sarajevo.

O povratku imovine sa Dubrovačke rivijere

Crveni križ Novo Sarajevo dobio je nakon 30 godina nazad u vlasništvo svoje dječje odmaralište u Lozici, prigradskom naselju Dubrovnika. Iz Crvenog križa naglašavaju kako ovo odmaralište ima značajan potencijal za razvoj i obrazovanje mladih osoba iz BiH.

Boris Jovanović, predsjednik mladih pri Crvenom križu Novo Sarajevo kazao je da odmaralište Lozica ima naglašenu perspektivu da bude međunarodni centar koji bi mladim osobama iz Bosne i Hercegovine bio od izuzetnog značaja zbog međunarodnih razmjena i usvajanja novih znanja, te nadovezao se na pravni proces koji se odvijao, a sve u cilju vraćanja odmarališta u vlasništvo Crvenog križa Novo Sarajevo. “Nakon dugogodišnjeg procesa donesena je presuda kojom se nalaže Gradu Dubrovniku da izda tabularnu ispravu kojom se dozvoljava upis vlasništva Općinske organizacije Crveni križ Novo Sarajevo na navedenim nekretninama”, – naveo je Jovanović.

Dodao je da je u prvoj fazi potrebno objekte očistiti i zatvoriti vrata i prozore kako bi se onemogućilo dalje odlaganje smeća i otpada, a zatim imovinu uknjižiti u vlasništvo Općinske organizacije Crveni križ Novo Sarajevo. Podsjetio je da su u okviru redovnih aktivnosti rada sa djecom i mladima organizovana ljetovanja u ovom odmaralištu u periodu od 1959. – 1991. godine kada je napadnut Dubrovnik, te se nada da će se sanacijom objekti i prostori oko njih dovesti u stanje prije ratnih dejstava. “U tako obnovljenim objektima može se organizovati boravak djece, omladine, starih i iznemoglih osoba, invalida i korisnika o kojima brine organizacija Crvenog križa”, – stava je Jovanović.

Naš sagovornik Jovanović osvrnuo se je i na projekte koje Crveni križ Novo Sarajevo namjerava implementirati u skorijoj budućnosti, s posebnim naglaskom na edukaciju kadrova i aktivnih članova kako bi mogli odgovoriti sve većim potrebama i zahtjevima, prevashodno kada se radi o kadrovima koji rukovode radom organizacija mladih Crvenog križa poput osnovnih i srednjih škola, fakulteta i omladinskim grupama.

Pored toga naglašava da se ne smiju zanemariti rezultati koje su postigli u okviru zdravstvene djelatnosti kroz obuku pružanja prve pomoći, te ističe da je ovaj program značajan iz nekoliko razloga: u osnovnim i srednjim školama vršimo masovno obučavanje mladih, regrutujemo značajan broj mladih iz Crvenog križa, pripremamo ih za slučaj prirodne i druge nesreće, kroz kvantitativno i kvalitativno poboljšanje obuka iz prve pomoći povećavamo dodatno svijest građana, ali i osposobljavamo ih da adekvatno reaguju u vrijeme nesreća. “Naročitu pažnju u planskom periodu ćemo posvetiti saradnji sa ostalim društvenim snagama zaduženim za rad na prevenciji, saniranju i otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća, prvenstveno sa Službom Civilne zaštite i Općinskim štabom”-, dodao je Jovanović.

Asad i Boris su na kraju razgovora uputili zajedničku poruku mladim osobama, rekavši kako je neformalno obrazovanje, pored formalnog veoma važan segment razvijanja i odgoja mlade osobe, te pozvali buduće volontere i ostale mlade osobe da zaprate rad Crvenog križa na društvenim mrežama. “Crveni križ Novo Sarajevo konstantno vrši učlanjenje novih volontera, a struktura mladih se nastoji osmisliti, inicirati, te implementirati razne aktivnosti kako bi se vrijednosti i aktivizam mladih digao na što veći i efikasniji nivo”, – zaključili su Kučević i Jovanović.

Piše: Amir Barleci


Ova priča napisana je zahvaljujući velikodušnoj podršci Američkog naroda kroz program “Snaga lokalnog” Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID). Za sadržaj priče iskljucivo je odgovoran autor i “Mreža za izgradnju mira”. Stavovi izneseni u priči ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Americkih Država.