Borba za spas rijeka se nastavlja: “Budi mudar spasi Ugar”

Zaštita rijeka i riječnih tokova u Bosni i Hercegovini u direktnoj je vezi sa kvalitetom života lokalnih zajednica. Klub sportskih ribolovaca Travnik prepoznatljiv je po mnoštvu aktivnosti i broji oko 150 članova. Ovaj klub jedan je od najstarijih u Bosni i Hercegovini, osnovan 1906. godine. Djeluju u oblasti sportskog ribolova, ekologije i rekreativnog ribolova.

“Imamo interes mladih posebno kroz škole ribolova. Kod nas kažu voda nosi sve probleme i mladi često uživaju pored naših vodotoka. Kroz ekološke projekte mi se predstavljamo građanima i građankama”, kazao je na početku razgovora predsjednik Kluba sportskih ribolovaca Travnik Indir Melić.

Klub realizira mnoštvo aktivnosti a jedna od njih je poribljavanje kako rijeke Lašve tako i drugih obližnjih rijeka i pritoka. Osim toga, članovi ovog udruženja organiziraju izlete za građane i građanke Travnika, a realizuju i aktivnosti u fly fishingu, lovu ribe udicom na plovak, SPIN-u koje organizuju u saradnji sa državnim, federalnim i kantonalnim sportskim ribolovnim društvima. Sportske ribolovne discipline prenose i na one najmlađe. Već nekoliko godina aktivna je edukacija mladih ribolovaca za koju vlada veliki interes. Iz godine u godinu, sportski ribolovci iz Travnika daju doprinos čistoći grada Travnika, organizuju čišćenja obala i korita rijeka. A onda se pojavio veći problem koji je zahtjevao njihov angažman, mini hidrocentrale.

Još od 2013. godine aktivisti Kluba sportskih ribolovaca pepoznatljivi su po svom protivljenju izgradnji mini hidrocentrala (Novakovići i Zapeće) u srednjem toku rijeke Ugar.  I pored policijske zabrane, odlučuju se za mirne proteste na rijeci Ugar na kojima im se pridružuje i neformalna grupa od deset nevladinih organizacija sa područja općine Travnik.

“Riječ je o mini hidrocentralama koje se nalaze na entitetskoj liniji i gdje je za izgradnju neophodno da dozvolu da državna Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, i pored te činjenice, dozvolu za gradnju je donijela Vlada Republike Srpske. Nakon toga je došlo do izmjene toka rijeke i njegovog izmiještanja. Već 2020. godine započela je gradnja mini hidrocentrale Oštrac na području općine Travnik i to u vrijeme dok je bio moratorij Federalnog parlamenta na izgradnju mini hidrocentrala. Dakle, oni su započeli sa izgradnjom prije isteka moratorija. To je područje gdje se nalazi i starobosanski grad Oštrac”, objašnjava Melić. Napominju da je ovaj Klub korisnik ribolovnog prava na rijeci Ugar, te kako su nakon saznanja o gradnji mini hidrocentrala, animirali javnost za spas rijeke. “Dobili smo podršku bosanskohercegovačke javnosti. Dobit za lokalnu zajednicu je mala, a šteta za okoliš je ogromna”, ističe Melić.

 Zajednički potpisuju peticiju građana i građanki protiv izgradnje mini hidrocentrale koja je poslana Općinskom vijeću Travnik. Kako navodi Melić, bivši političari su najveći investitori u mini hidrocentrale. “Pripremili su zakonske propise i sad uzimaju plodove svog prijašnjeg rada. Naš kanton i njegovi građani i građanke ostaju bez rijeka“, pojašnjava Melić.

Ovo udruženje još uvijek vodi postupak pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku koji ih ekpresno odbija uz obrazloženje kako “nisu strana u postupku”. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je nakon apelacije ovog udruženja, donio rješenje da nakon dvije godine čekanja predmet ponovo vrati na rješavanje u Kantonalni sud u Novi Travnik. Osim toga, apelacija je predata i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji je nakon provedene procedure prihvatio i naložio Kantonalnom sudu u Novom Travniku da se mora vratiti u prvobitno stanje i brže rješavati ovakve postupake, te da zaustave izgradnju ukoliko se podnese tužba na građevinsku saglasnost.

Prema saznanjima čelnika ove nevladine organizacije država prodaje koncesije stranim firmama na području općine Travnik i na taj način ugrožavaju biodiverzitet. Kako navode, u nacrtu prostornog plana Travnik se navodi pet vjetroparkova na Vlašiću.

“Bosna i Hercegovina ima ogromne kapacitete za proizvodnju čiste energije iz obnovljivih izvora vjetra i sunca, tako da nema potrebe ni za termoelektrane kao ni za mini hidrocentrale. Mi se slažemo da se postave vjetroparkovi ali na mjesta gdje neće smetati razvoju turizma na planini Vlašić. Prostornim planom su planirali lokacije koje zaista smetaju razvoju turizma i te lokacije su u centru vikend naselja, na platou Galice gdje je vodozaštitna zona Plave vode”, ističe Melić.

Kako napominju, od izuzetne važnosti im je pravna pomoć za njihovu borbu kao i podrška medija.

“Zahvaljujem se Aarhus centru na pravnoj pomoći koju nam pružaju jer naša nevladina organizacija ne bi mogla da plati sve sudske troškove. Osim toga, pomogli su nam da dođemo i do medija koji su prezentovali naše aktivnosti”, pojašnjava Melić.

Kako javne ličnosti govore o ovoj borbi svjedoči i nedavna posjeta Darka Rundeka i Igora Pavlice. Oni su posjetili rijeku Ugar te podržali aktiviste predvođene Klubom sportskih ribolovaca Travnik i neformalne grupe građana i građanki “Dižimo glas za naše rijeke”, a koji se bore za njenu zaštitu. Tom prilikom oni su posebnom verzijom pjesme Ay Carmela, istakli svoju podršku lokalnim aktivistima. Apelu su se pridružili i članovi grupe Partibrejkersi koji su imali nastup u Banjaluci.

Važno je istaći kako je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 7. juna 2022. godine donio zabranu za izgradnju mini hidrocentrala snage 10 megavata. Pored toga, presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 02.11.2022. godine utvrđena je povreda prava Kluba Sportskih ribolovaca Travnik na pravično suđenje, a sve u vezi slučaja gradnje male hidrocentrale Oštrac na rijeci Ugar.

Kada su male hidrocentrale u pitanju, ostaje da se vidi da li će prevladati ekonomski interes pojedinca ili će buduća pokoljenja uživati u ovim čarobnim rijekama.

Jedno je jasno, aktivisti nakon što su prikupili dovoljan broj potpisa građana i građanki koji podržavaju njihovu ideju, borbu nastavljaju i pravnim putem.

“Umrežavanje nevladinih organizacija je natjeralo političare da izglasaju zakone koji su u interesu građana i građanki ove države. Nevladine organizacije su velika snaga, pomažu se međusobno kroz realizaciju aktivnosti. Dobili smo veliki pokret koji će promijeniti svijest političara da razmišljaju onako kako građanima i građankama ove države odgovara”, kaže za kraj Melić.

Piše: Hazim Okanović

Foto: Klub sportskih ribolovaca Travnik


Ova priča napisana je zahvaljujući velikodušnoj podršci Američkog naroda kroz program “Snaga lokalnog” Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID). Sadržaj je odgovornost Mreže za izgradnju mira i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.