Putokazi za organizacijsku održivost

Naše zajedničko opredjeljenje: Bosna i Hercegovina ide naprijed

Na putu ka organizacijskoj održivosti i prosperitetnijem bosanskohercegovačkom društvu nevladine organizacije, međunarodni partneri, javni i privatni sektor okupili su se oko ideje da nevladin sektor zajedno sa Bosnom i Hercegovinom ide naprijed. Ova Konferencija bila je prilika da se osvrnemo i prepoznamo sve napore nevladinih organizacija u posljednjih 30 godina i njihov doprinos u izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva.

Svjesni uloge međunarodnih donatora, privatnog sektora i lokalne samouprave u izgradnji kapaciteta i postizanju održivosti nevladinih organizacija, kreirani su zaključci čija provedba obuhvata različite sudionike koji trebaju uzeti aktivno učešće kako bi Bosna i Hercegovina iskoristila snagu lokalnog u kreiranju kvalitetnijeg okruženja za sve njene građane i građanke.

Nevladin sektor kao sastavni dio svakodnevnog života u bosanskohercegovačkom društvu temelj je ovih Putokaza. Mi, nevladine organizacije, obećavamo da će postizanje organizacijske održivosti postati sastavni dio našeg djelovanja i u to ime usvajamo Putokaze za organizacijsku održivost na kojima ćemo predano raditi u narednom periodu.

VRIJEME JE ZA SNAŽNIJE FILANTROPSKO DJELOVANJE

 • Poslovni subjekti koji podržavaju i pomažu aktivnosti za opće dobro na lokalnom nivou, moraju biti prepoznati kao šampioni svoje zajednice.
 • Jedinice lokalne samouprave trebaju poticati okruženja za filantropske aktivnosti koje mogu stimulirati saradnju sva tri sektora.
 • Organizacije trebaju bolje promovirati svoj filantropski rad ostvarivanjem saradnje sa medijima i promocijom primjera dobre prakse
 • Potrebno je osigurati podršku za pokretanje društvenih biznisa, koji mogu kreirati inovativna rješenja za razvoj lokalnih zajednica.
 • Uz korištenje postojećih zajednica, platformi i mreža, ubrzati put organizacija iz svih sektora, ka ostvarivanju preduslova za organizacijsku održivost.

VRIJEME JE ZA UNAPRJEĐENJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA

 • Organizacije prepoznaju važnost razvoja i ulažu u jačanje organizacijskih kapaciteta kako bi ostvarile svoje strateške ciljeve i osigurale organizacijsku održivost.
 • Organizacije moraju uložiti dodatnu energiju za osiguravanje finansijske održivosti, koja direktno utiče na realizaciju strateških ciljeva.
 • Nevladine organizacije i drugi sektori žele kroz umrežavanja, partnerstva i saradnju jačati svoje kapacitete.
 • Organizacije su spremne ulagati u jačanje internih kapaciteta kako bi se uspješno odgovorilo na sve potencijalno štetne vanjske faktore.
 • Organizacije moraju sarađivati sa institucijama na lokalnom nivou kako bi osigurale uvjete za daljnji rast i razvoj, kako organizacija, tako i cjelokupnog sektora.

VRIJEME JE ZA MOBILIZACIJU LOKALNIH RESURSA

 • Da bi smo efikasno mobilizirali ljudske resurse u lokalnoj zajednici potrebno je formirati multisektoralne radne grupe ili mreže za lokalni razvoj koje će uključivati sve relevantne aktere.
 • Potrebno je insistirati na ravnopravnoj poziciji žena i na uključivanju svih ranjivih grupa.
 • Neophodno je da multisektoralne radne grupe i mreže u zajednici rade na odabiru i rješavanju prioritetnih problema u lokalnoj zajednici.
 • Moraju se mobilizirati svi finansijski i materijalni resursi u zajednici – pojedinci, organizacije, biznisi, institucije, vlast i dijaspora, kako bi se osigurala organizacijska održivost.
 • Kako bi efikasno mobilizirali lokalne resurse potrebno je jačati nevladine organizacije kroz institucionalnu podršku za održivost i kontinuiranu promociju njihovog rada.

VRIJEME JE ZA SNAGU LOKALNOG

 • Mreže i lokalna udruživanja treba da omoguće povezivanje i razvoj dugoročnih partnerstava različitih skupina i sektora kako bi doprinijeli unaprijeđenju svojih zajednica.
 • · Mreže i lokalna udruživanja trebaju doprinositi boljoj komunikaciji među različitim sektorima kako bi se podigla svijest o specifičnim problemima i izazovima.
 • Mreže kroz razmjenu iskustava, znanja, informacija i resursa treba da rade na osnaživanju građana za učešće u demokratskim procesima.
 • Mreže i lokalna udruživanja trebaju jačati svoje kapacitete kako bi postali nezaobilazni faktor u kreiranju javnih politika, provedbi i monitoringu.
 • Mreže i lokalna udruživanja trebaju doprinositi lokalnom ekonomskom razvoju i jačanju socijalne kohezije.

Budućnost nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini zahtijeva saradnju svih organizacija i ulaganje zajedničkih napora u postizanju organizacijske održivosti kao zajedničke vizije. Stoga, pozivamo sve druge organizacije da slijede naše ideje i svoje napore učine vidljivim. Pozivamo predstavnike međunarodne zajednice, javnog i privatnog sektora kao i sve druge zainteresirane strane, da podrže nevladine organizacije na putu ka organizacijskoj održivosti i napretku bosanskohercegovačkog društva.

Podstičemo predstavnike nevladinog sektora da se ponovo sastanemo 2024. godine, kako bi ocijenili napredak u okviru ovog poziva na akciju.