Snagalokalnog će kroz svoju podršku lokalnim organizacijama sa kreirati za njih održivi „mehanizama samopomoći“ širom zemlje, posebno u područjima gdje takvi mehanizmi nisu lako dostupni. Kroz ovaj projekat, snagalokalnog će omogućiti ljudima da obogaćuju vlastite zajednice i pridruže se trenutnim liderima u poticanju lokalnog razvoja koji će biti baziran na učešću svih zainteresovanih aktera i koji će imati širok opseg.